جواب‌های “عقل‌کل”توسط فریما مزیدی
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
قصه اشنایی شما با سایت عباسمنش
-رویا ذال دیدگاه 3 ماه قبل  • 
339 نمایش16 پاسخ4 امتیاز
مستقل بودن در کسب و کار با حفظ عزت نفس
-زهرا آگاه پاسخ 7 ماه قبل  • 
180 نمایش5 پاسخ0 امتیاز