جواب‌های “عقل‌کل”توسط فریما مزیدی
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
قصه اشنایی شما با سایت عباسمنش
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رویا ذال دیدگاه 1 هفته قبل  • 
272 نمایش16 پاسخ3 امتیاز
مستقل بودن در کسب و کار با حفظ عزت نفس
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 5 ماه قبل  • 
135 نمایش5 پاسخ0 امتیاز