جواب‌های “عقل‌کل”توسط امیر بَردیا
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
منبعی از باور های احساس لیاقت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رقیه ساسان نژاد دیدگاه 1 هفته قبل  • 
739 نمایش23 پاسخ11 امتیاز