جواب‌های “عقل‌کل”توسط امیر حسین ادیبی
جستجو در «عقل کل» به صورت جمله‌ای:
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
باور به کمبود دختر!!!!??(راهکار بدین)
-شیرین دلاوری پاسخ 18 ساعت قبل  • 
624 نمایش16 پاسخ2 امتیاز
آرام و قرار نداشتن و عجول بودن
-هاله ریاحی پاسخ 1 روز قبل  • 
86 نمایش4 پاسخ1 امتیاز
رابطه جنسی با نامحرم
-0 دیدگاه 4 هفته قبل  • 
5050 نمایش35 پاسخ15 امتیاز
ترس از حسادت کردن های دیگران
-پوریا محمدی پاسخ 1 ماه قبل  • 
78 نمایش3 پاسخ2 امتیاز
حس بد وقت دیدن فایل های استاد
-سعید وجدانی پاسخ 3 ماه قبل  • 
61 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
تصحیح باور ها توسط خود ذهن؟
-0 دیدگاه 50 سال قبل  • 
126 نمایش2 پاسخ0 امتیاز
همرنگ جماعتی بشم که منحرف‌اند؟
-0 دیدگاه 5 ماه قبل  • 
193 نمایش6 پاسخ0 امتیاز
رهایی از غل و.زنجیر تلگرام
499 نمایش22 پاسخ4 امتیاز
سوال شخصی و خاص راجب تکامل❤
-0 دیدگاه 6 ماه قبل  • 
358 نمایش4 پاسخ1 امتیاز
تجربه ی عشق الهی و اشک شوق
-0 دیدگاه 7 ماه قبل  • 
606 نمایش6 پاسخ1 امتیاز
آیا واقعا افراد پاک برای افراد پاک هستند؟
-0 دیدگاه 8 ماه قبل  • 
415 نمایش8 پاسخ1 امتیاز