جواب‌های “عقل‌کل”توسط امیرحسین ادیبی
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
تجربه ی عشق الهی و اشک شوق
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حديث شريفي دیدگاه 1 هفته قبل  • 
350 نمایش6 پاسخ1 امتیاز
آیا واقعا افراد پاک برای افراد پاک هستند؟
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیرحسین ادیبی دیدگاه 3 هفته قبل  • 
213 نمایش8 پاسخ1 امتیاز
باور به کمبود دختر!!!!😂😂(راهکار بدین)
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"معص شاهرخی دیدگاه 1 ماه قبل  • 
256 نمایش13 پاسخ1 امتیاز