جواب‌های “عقل‌کل”توسط رویا آوا
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
باور ب داشتن یک چیز خاص
5957642745db9-natrzv3v4vb93rgi189nluiyghue7bjupih2ia8r8g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 1 ماه قبل  • 
353 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
طراحی سایت
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 1 ماه قبل  • 
452 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
روحیه دادن به دوستی که عزیزی رو از دست داده
5957642745db9-natrzv3v4vb93rgi189nluiyghue7bjupih2ia8r8g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 1 ماه قبل  • 
734 نمایش12 پاسخ0 امتیاز