جواب‌های “عقل‌کل”توسط رویا آوا
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
طراحی سایت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 4 ماه قبل  • 
555 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
باور ب داشتن یک چیز خاص
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
415 نمایش18 پاسخ0 امتیاز
روحیه دادن به دوستی که عزیزی رو از دست داده
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
1573 نمایش21 پاسخ0 امتیاز