جواب‌های “عقل‌کل”توسط یونا مهر آفرین
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
سوال در مورد کسب و کار اینترنتی
5957642745db9-natrzv3v4vb93rgi189nluiyghue7bjupih2ia8r8g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 1 ماه قبل  • 
377 نمایش12 پاسخ0 امتیاز
باورهای مخرب در مورد پول و انتخاب شغل
5957642745db9-natrzv3v4vb93rgi189nluiyghue7bjupih2ia8r8g جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 2 ماه قبل  • 
1544 نمایش12 پاسخ0 امتیاز