جواب‌های “عقل‌کل”توسط یونا مهر آفرین
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
سوال در مورد کسب و کار اینترنتی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 4 ماه قبل  • 
434 نمایش14 پاسخ0 امتیاز
باورهای مخرب در مورد پول و انتخاب شغل
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"علی امجدیان پاسخ 5 ماه قبل  • 
1643 نمایش27 پاسخ0 امتیاز