جواب‌های “عقل‌کل”توسط ایمان به قوانین کیهانی
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
تحلیل صحیح در بورس
5850fa9cba32e-n17b1sqnv6h9n0vdvqq46if0tg61za71ou1ybbo068 جواب‌های "عقل‌کل"احسان ترکی پاسخ 1 ماه قبل  • 
984 نمایش15 پاسخ1 امتیاز
راهکارهای کنترل عصبانیت
5bbcfee2a6f6d-nxbxrf1jb3qlod05yzbt3oy6nnezx4yiuec7wevv8g جواب‌های "عقل‌کل"هدیه گوهری پاسخ 2 ماه قبل  • 
846 نمایش14 پاسخ1 امتیاز
تغییر در محل زندگی تان
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 3 ماه قبل  • 
854 نمایش22 پاسخ0 امتیاز