جواب‌های “عقل‌کل”توسط ایمان به قوانین کیهانی
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
تغییر در محل زندگی تان
-شیرین اله دینی پاسخ 1 ماه قبل  • 
1075 نمایش23 پاسخ0 امتیاز
تحلیل صحیح در بورس
-احسان ترکی پاسخ 6 ماه قبل  • 
1203 نمایش15 پاسخ1 امتیاز
راهکارهای کنترل عصبانیت
-هدیه گوهری پاسخ 7 ماه قبل  • 
994 نمایش14 پاسخ1 امتیاز