جواب‌های “عقل‌کل”توسط علی رضا بهرامی
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
ساخت کتاب های الکترونیکی
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
399 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
هرکه بیشترگرفتاراست خدااورابیشتردوست دارد
5ac77f8a54cb3-nobst4ww7urj8dyfg3qvlzrkw7ier3f5k5go1n2k80 جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
1507 نمایش64 پاسخ0 امتیاز
تست روانشناسی ثروت
5bbdb9481033f-nxcwdc467hb2t38kojbd4afkw2fwq16454fu63jrog جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 2 ماه قبل  • 
916 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
نقش باوردر بچه دارشدن افراد
5b7155d80f773-nuk1hhduqemtvlhy3m9t4yy43sj41g669ik8krbffk جواب‌های "عقل‌کل"آریا والا پاسخ 2 ماه قبل  • 
1647 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
باور غلط
5b2e56750ba96-ns3kypm5ajbmd4iqd5efp6ajd25pqpbdchaxdbapcw جواب‌های "عقل‌کل"حسن حسین وند پاسخ 2 ماه قبل  • 
1154 نمایش45 پاسخ0 امتیاز
باردارشدن به کمک قدرت ذهن
5b88e97ae78de-nvf64o9ke5f670rg76nrhi92z22rlpudlrsvlq2db4 جواب‌های "عقل‌کل"تجلی رویا پاسخ 3 ماه قبل  • 
809 نمایش23 پاسخ0 امتیاز