جواب‌های “عقل‌کل”توسط علی رضا بهرامی
فیلتر: پرسش ها پاسخ ها مشترکین
علت خشک شدن پوست درفصل سرما
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"جواد رزمجو پاسخ 1 ماه قبل  • 
102 نمایش3 پاسخ0 امتیاز
چرابافصل سرماپوست دستانم خشک میشه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 2 ماه قبل  • 
63 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
ساخت کتاب های الکترونیکی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 5 ماه قبل  • 
473 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
هرکه بیشترگرفتاراست خدااورابیشتردوست دارد
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"زهرا آگاه پاسخ 5 ماه قبل  • 
2223 نمایش64 پاسخ0 امتیاز
تست روانشناسی ثروت
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"امیر بَردیا پاسخ 5 ماه قبل  • 
1183 نمایش10 پاسخ0 امتیاز
نقش باوردر بچه دارشدن افراد
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"آریا والا پاسخ 5 ماه قبل  • 
2216 نمایش20 پاسخ0 امتیاز
باور غلط
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"حسن حسین وند پاسخ 5 ماه قبل  • 
1435 نمایش45 پاسخ0 امتیاز
باردارشدن به کمک قدرت ذهن
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"تجلی رویا پاسخ 6 ماه قبل  • 
1333 نمایش23 پاسخ0 امتیاز