فیلتر:همه پاسخ داده نشده
زیباترین ایه های قران
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رسول پاسخ 2020 سال قبل  • 
6079 نمایش20 پاسخ1 امتیاز
خواستن ماشین یا پول ان ماشین
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"آوا براتی دیدگاه 9 ساعت قبل  • 
129 نمایش5 پاسخ1 امتیاز
رهایی از فکرهای بیهوده
6c57a90321f430580fdc2551a182b793 جواب‌های "عقل‌کل"سمانه فکور دیدگاه 11 ساعت قبل  • 
107 نمایش5 پاسخ1 امتیاز
وسواس فکری
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"دریا خانوم دیدگاه 12 ساعت قبل  • 
1015 نمایش17 پاسخ0 امتیاز
بالاخره نفهمیدیم چطور نماز بخوانیم ؟!
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"رها مهر پاسخ 2020 سال قبل  • 
1198 نمایش27 پاسخ13 امتیاز
تغیر سریع باور های یک نفر
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سمیه دانشیار پاسخ 2020 سال قبل  • 
174 نمایش4 پاسخ0 امتیاز
نوشتن خرج های روزانه
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سمیه دانشیار پاسخ 2020 سال قبل  • 
402 نمایش15 پاسخ0 امتیاز
چرا همیشه حال بد مداوم دارم
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"سمیه دانشیار پاسخ 2020 سال قبل  • 
113 نمایش4 پاسخ1 امتیاز
حسودی
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"محمد حسن رضانیا پاسخ 2020 سال قبل  • 
1421 نمایش55 پاسخ0 امتیاز
شغل پول ساز یا شغل مورد علاقه
14 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
باور ها و قوانین کیهان یا تبلیغات
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"صالح سوسني پرسیده شد 13 ساعت قبل  • 
12 نمایش0 پاسخ1 امتیاز
تغییر باور کار با زمان زیاد وحل ترمز
95e038c35d99f00fc547a5f8c0e6f60f جواب‌های "عقل‌کل"فرشاد م پرسیده شد 13 ساعت قبل  • 
20 نمایش0 پاسخ0 امتیاز