- هدیه گوهری

مدت عضویت: 542 روز

198 فعالیت


 • 198.
  2 ماه قبل

  دوره جهان بینی توحیدی ۱ - ABASMANESH

  باسلام خدمت استاد گرانقدرم وهمه دوستان باوفای خانواده عزیز عباس منش وقتی به روزی فکرمیکنم که بااین گروه آشنا شدم ، وحالی که اون موقع داشتم ، وامروز و تمام اتفاقاتی که دراین مدت وبعدازاستفاده از دوره های استادم درزندگیم رخ داد.نمیدونم اشک شوق بریزم یا باهمه وجودم بخندم. استادجانم زندگی برایم رنگ وبویی عجیب وتازه پیداکرده.بعدازتمام اون تحولات پله به پله ای که برام رخ داد. وخداوند جانم فرکانس منو نه تنها ازتمام خانوادم واطرافیانم بلکه از شهرم هم جداکرد. وبایک الهام هدایت شدم به شهرتهران.وواقعا بادست خالی تمام شرایط مهاجرتم خودش جورشد... همیشه وقتی جلسه اول این دوره….
 • 197.
  4 ماه قبل

  پاسخهایی ارزشمند تر از هزاران کتاب در حوزه موفقیت!

  باسلام خدمت زهرای عزیزم دوست خوبم ممنون وسپاسگزارم از محبت شما .و اون رو لطفی از الطاف پروردگارم میدونم. قدردان محبتهای شماهستم وبراتون بهترین ارزوهارو دارم عزیزم❤❤❤.
 • 196.
  4 ماه قبل

  پاسخ به جدایی بهتر است یا جذب

  ممنون ومتشکرم دوست گرامی. متاسفانه مادر قوانین جهان چیزی بنام جذب یک فرد خاص نداریم. این یک باور نیست بلکه یک قانونه... دلیلش هم اینه که هرفردی درجهان برای خودش فرکانس مجزا ومستقلی داره.وبا باورهای خودش زندگیشو رقم میزنه...وما این قدرت رو درجهان نداریم که برزندگی وشرایط شخص دیگری تاثیر بگذاریم. تنها قدرت ما تاثیرگذاری برزندگی واتفاقات زندگی خودمونه. اگرهم میگیم ویژگیهای یک انسان ایده ال رو میتونیم جذب کنیم اونهم نه به شکل جذب وتجسم یک فردخاص.بلکه بشکل گسترده درجهان ازانسانهای مختلف اون ویژگیهارو جذب خواهیم کرد وتجربه میکنیم. استاد در دوره عشق ومودت در روابط بطور کامل دراین….
 • 195.
  5 ماه قبل

  پاسخ به سوال چگونه هزینه کنیم

  باسلام خدمت شما دوست گرامی ببینید اینکه یک اتفاق مدام درزندگی براتون تکرارمیشه ریشه درباورهای مخربی داره که درذهن شما وجودداره.پس درابتدا باید بگردید واون باورها روپیدا کنید و اونهارو با باورهای درست وقدرتمند جایگزین کنید‌.. نکته دوم این هست که لزوما نباید تمام درامدتون روتقسیم بندی کنید...۱۰درصد بخشش رو کناربگذارید (بااحساس خوب وباورفراوانی) ، ۱۰درصد هم داخل یک حساب میتونید بگذارید برای اهداف بلندمدت .وهمچنین اگرعلاقمند به سرمایه گذاری روی خودتون هستید میتونید هرماه ده درصد روهم به این موضوع، یعنی آموزش اختصاص بدید...ومابقی رو برای مخارج روزمره هزینه کنید‌..یقینا همه چیز درست خواهدشد. وبسیارتاکید میکنم بااستفاده ازتمام فایلهای….
 • 194.
  5 ماه قبل

  پاسخ به تناسخ

  باسلام خدمت شما دوست ارجمندم دوست خوبم ازلطف وحسن نظرشما متشکرم... اینکه خداوند دراین آیات آیانظری به تناسخ داشته اند یانه را نمی دانم.وواقعا لازم هم نمیدونم که دربارش بیش ازاین تحقیق کنم.می دونیدچرا؟ من تمام زمانی که درحال کارکردن روی باورهام بودم وهستم (یکسال)فقط تمرکزم روی آیاتی بود که به باورهای قدرتمندم وتثبیت اونها در ذهن کمک میکردن.مثل آیات توحیدی.که به جرات میتونم بگم ازروزی که تصمیم گرفتم ازآیات برای باورسازیم بهره ببرم واقعا زندگیم متحول شد..علتش هم بی شک ریشه درباورهای عمیق ذهنی ما دردوران کودکی تابزرگسالی داره. اماهرگزوقتم رو برای مسائل حاشیه ای نگذاشتم...چون تاثیری درروندموفقیتم نداشته….
 • 193.
  5 ماه قبل

  پاسخ به چگونه به عزت نفس و خودباوری برسم؟

  باسلام خدمت شما دوست خوبم، هرگز ما نمیتونیم باتغییرات ظاهری به عزت نفس برسیم.ولی باتغییرباورها وایجاد احساس عشق واحساس خودارزشی بینهایت میتونیم دراین زمینه تغییرکنیم. من ازنظر ظاهری هیچ تغییری بنسبت یکسال قبل نکردم.اما ازوقتی باورهام تغییرکرده ، واقعا انقدراحساس خوبی بخودم پیداکردم که کلا برای بیرون رفتنم فقط یک کرم میزنم.وبینهایت احساس میکنم بهمین شکل زیباترهستم و بازخوردشم درجامعه ودربین دوستان گرفتم... باورکنید چیزی دردنیای بیرون نیست.ودنیای واقعی ما بازتاب دنیای درونی ما وذهن ماست. شما بعددوهفته تمرین ناامیدشدین؟؟؟ باورهای مخرب گاهی ریشه محکمی درذهنمون دارن ، وشماباید باایمان و اراده روشون کارکنید.ویقین داشته باشید همه چیز تغییرخواهدکرد.فقط ادامه….
 • 192.
  5 ماه قبل

  پاسخ به امتحان الهی

  باسلام خدمت شما قوانین جهان که ازروز ازل طراحی شده برای هیچکس درجهان استثنایی ندارد..یعنی هرفرکانسی چه مثبت وچه منفی درجهان انعکاسی دارد. اگریعقوب پیامبر سالها رنج را بایدتحمل میکرد ازدوری یوسف، فقط به این خاطربود که وقت رفتن پسرش نگرانی را بدلش راه داده بود.واین یعنی احساس بدشدید...وهمچنین پسرش رابجای سپردن بخداوند به برادرانش سپرد.واین هم یعنی شرک ورزیدن و ترس ونگرانی.زیرا متضادایمان دقیقا ترس قراردارد.پس نتیجه اش سالها رنج وعذاب بود...خداوندهرگز حتی برای پیامبرانش ازقوانین جهان عدول نکرد. ودرقرآن هم آمده: "ای پیامبر، هرگز درسنت من تبدیلی نخواهیدیافت" وسنت یعنی قوانین جهان. ( اگر ازفایلهای رایگان استاد وهمچنین….
 • 191.
  5 ماه قبل

  دوره "عزت نفس" استاد عباس منش

  سلام، سلام، سلام استاد عزیزم امیدوارم حال دلتون سرشارازآرامش وعشق به خداوند باشه. من بالای دهمین بارمه که دارم این دوره رو مرور میکنم...وباز به یک شگفتی برخوردکردم ..آموزشها و کلام شما گویی اولین باره که به گوشم میرسه..یعنی جملات تکراری ولی درک من خیلی از این مطالب متفاوت شده...ودارم جور دیگری دوره رو درک میکنم.. ?وحالا نکات مهم وجالب جلسه دوم که باتکراراین دوره متوجه شدم: ۱-من درتمام طول این مدت که دوره روتهیه کردم جلسه دوم رو بخودم نگرفتم .چون تمام نشانه های احساس قربانی شدن رو باخودم که تطبیق میدادم میدیدم "خب اینکه درمن نیست، بگذریم..." وکلا….
 • 190.
  5 ماه قبل

  پاسخ به باوری که موجب رفع نگرانی درباره آینده می گردد

  باسلام خدمت شما دوست من اگر میتونید ارتباطتتون رو باافرادمنفی کامل قطع کنید...نگران هیچ چیزنباشید...ولی اگر درشرایط این کارنیستید باید به چشم یک تضاد بهشون نگاه کنید..وبدونید که باتغییر فرکانستون وتثبیت باورهاتون اطرافیانتون هم ۹۹درصد تغییرمیکنن ویک درصدهم امکانش هست که کلا اززندگیتون حذف بشن...بخودی خود این اتفاق میفته...شمافقط ناامید نشین وادامه بدین..همه چیزتغییرمیکنه.. برای پاسخ بقیه سوالاتتون میتونید به این لینک برید و کامنت رو والبته پاسخهایی که برای پاسخهای همین کامنت نوشتم روبخونید..به پاسختون بی شک میرسید. https://abasmanesh.com/fa/more-valuable-answers-than-thousands-of-books-in-the-field-of-success/comment-page-2/#comment-343657 درپناه خدا شادو ثروتمندباشید.
 • 189.
  5 ماه قبل

  پاسخهایی ارزشمند تر از هزاران کتاب در حوزه موفقیت!

  باسلام خدمت دوست عزیزم خانم روستای عزیز ابتدا ازابرازلطف شما بینهایت متشکر وممنونم.واون رو لطفی ازالطاف پروردگارم میدونم.وبهترینها روبراتون ازخداوند عشق وفراوانی خواستارم ❤?❤ ?واما پاسخ به سوالات شما: قدم اول اینه که من ۱۰۰درصد استادوحرفهاشونو باورکردم..واگراینطورنباشه هرگزباوری ساخته نمیشه که بتونه زندگیمونوتغییربده. من برای کارکردن روی باورها ازهمون روزاول تماشای تلویزیون،فیلم وسریال بهرشکلی، پیجها وکانالهایی غیراز حوزه موفقیت وانگیزش ،ارتباطاتی که باعث ایجاداحساس بددرمن میشد، وگوش کردن، مطالعه وشنیدن اخباربهرشکلی رو برخودم ممنوع کردم.. البته متهم به زیاده روی و ...هم شدم ولی من اسمش رومیگذارم تمرکز برخواسته..وکنترل دقیق ورودیها که پی و شالوده باورسازیه موفقه. تمرینات: ۱-گوش کردن….
 • 188.
  5 ماه قبل

  پاسخهایی ارزشمند تر از هزاران کتاب در حوزه موفقیت!

  یاسمین جان سلام ازلطف بیکران شما بسیار ممنونم... خوشحالم که دربین دوستانی هستم که همه هم مدار وهم فرکانس هستیم.واین خودش یعنی دربهشت خداوندبودن. شادوثروتمندباشی عزیزم.
 • 187.
  5 ماه قبل

  پاسخهایی ارزشمند تر از هزاران کتاب در حوزه موفقیت!

  زهراخانم عزیزم ، دوست خوبم. ازلطف شما سپاسگزارم. باآرزوی شادی وثروت روزافزون برای شما❤?.
 • 186.
  5 ماه قبل

  پاسخهایی ارزشمند تر از هزاران کتاب در حوزه موفقیت!

  دوست نازنینم پریساجان، از محبت سرشارت متشکر وسپاسگزارم.وبسیارخوشحالم که این احساس خوب به شماهم منتقل شد.ازخداوند فراوانی برای شما بهترینهارو آرزومیکنم. درپناه امن الهی شادوثروت باشی دوست خوبم❤?.
 • 185.
  5 ماه قبل

  مسابقه رفع موانع ذهنی جهت ساخت ثروت

  باسلام وسپاس خدمت شما دوست گرامیم باآرزوی سلامت وثروت بی پایان ???.
 • 184.
  5 ماه قبل

  پاسخهایی ارزشمند تر از هزاران کتاب در حوزه موفقیت!

  ممنون وسپاسگزارم ازلطف بیکران شما دوست گرامیم ???.
 • 183.
  5 ماه قبل

  پاسخهایی ارزشمند تر از هزاران کتاب در حوزه موفقیت!

  باسلام خدمت شما دوست خوبم از پیام پرمهرتون بینهایت ممنونم. وآرزو میکنم که زندگیتون درهرلحظه سرشار از لطف پروردگارباشه‌. دوست خوبم من ازلحظه ای که تصمیم گرفتم باهمه وجود استاد وقوانین جهان رو باورکنم نشانه ها ونتایج شروع شد.هرچند کوچیک بودن .امامن برای همون نتایج کوچیک هم مثل همین کامنت باشووق فریاد میزدم ومینوشتم وسپاسگزاری میکردم .مثل همین الان..من هرلحظه کارکرد قوانین رودرزندگیم تحسین وتاییدمیکنم... روزهای ناامیدی هم داشتم اما خیلی خیلی ناچیزبودن..من از دی ماه ۱۳۹۶که رسما دارم رو باورام کارمیکنم ؛ همه زندگیم قانون و کارکردن روباورامه...من حتی توخوابم دارم ازقانون حرف میزنم...واینکه به بخش عقل کل هدایت….
 • 182.
  5 ماه قبل

  پاسخهایی ارزشمند تر از هزاران کتاب در حوزه موفقیت!

  باسلام خدمت شمادوست گرامی ازشمابرای کامنت پرمهرتون سپاسگزارم. و امیدوارم درپناه خداوند شادوثروتمندباشید..
 • 181.
  5 ماه قبل

  پاسخهایی ارزشمند تر از هزاران کتاب در حوزه موفقیت!

  باسلام خدمت شما دوست خوبم. ممنون وسپاسگزارم از لطف ومحبت شما من هم امیدوارم همیشه درپناه امن الهی شادو ثروتمندباشید?❤.
 • 180.
  5 ماه قبل

  پاسخهایی ارزشمند تر از هزاران کتاب در حوزه موفقیت!

  دوست خوبم از لطف ومحبت شما بینهایت ممنونم.وبرای شما بهترین آرزوهارودارم???.
 • 179.
  5 ماه قبل

  پاسخهایی ارزشمند تر از هزاران کتاب در حوزه موفقیت!

  باسلام خدمت شما دوست خوبم آقای مرادی بزرگوار -اول ازهمه ازلطف بینهایت شما بسیارممنونم.وازاحساس خوبی که باکامنتتون به من منتقل کردید برخدایم هم شکرگزارم... واما پاسخ به سوالتون: دوست عزیزم احساس بدی که همه وجودشمارو دربرگرفته وباعث شده جزتاریکی دراین جهان رنگی نبینید، ناشی ازجدایی ودوری ذهن شما از پروردگاره...چون احساس خوب خود خداست..برای همین سپاسگزاری نزدیکترین فرکانس به خداونده.چون سپاسگزاری سرشار ازلذته وسرشارازاحساس خوبه... دنبال خداوند دربیرون ازخودت نباش..منتظر نباش خدابیادو پیدات کنه...خداوند در همه کتب مقدس گفته: اول شما باید قدم اول روبردارید وبعد من هزاران قدم برای شما برمیدارم. -مرا صداکنید تاپاسختان رابدهم. -ازمن درخواست کنید تا….
 • 178.
  5 ماه قبل

  پاسخهایی ارزشمند تر از هزاران کتاب در حوزه موفقیت!

  دوست گرانقدرم آقای سلگی گرامی ، هم دوره ای روزهای خوب جهانبینی توحیدی، از لطف ومحبت شما بینهایت ممنونم. من هم برای شما ازخداوندبی نظیرومهربانم بهترینهارو میخوام درهمه جنبه های زندگیتون.پاینده باشید.???.
 • 177.
  5 ماه قبل

  پاسخهایی ارزشمند تر از هزاران کتاب در حوزه موفقیت!

  سلام دوست عزیزم.لطف شمارو بینهایت سپاس می گزارم.واون رو لطفی ازالطاف پروردگارم می شمارم.وخداروشکرمیکنم ازبابت دوستان بی نظیری چون شما که دراین سایت بی نظیر دارم. درپاسخ به سوالتون فقط میتونم این روبگم که دو هدف دیگه که خیلی هم برام مهمه که باتغییرباورام بدستشون بیارم.وایمان دارم که وعده الهی خیلی هم بمن نزدیکه..واونوقت وظیفه خودم میدونم وباعشق وباهمه وجودم کامنتی باتمام جزییات دراون قسمت سایت خواهم نوشت... ماهمه درمسیرهستیم.واصل هم لذت بردن ازهمین مسیره. براتون ازخداوندمنان عشق و فراوانی آرزومیکنم عزیزم??.
 • 176.
  5 ماه قبل

  پاسخهایی ارزشمند تر از هزاران کتاب در حوزه موفقیت!

  دوست نازنینم زهراجان من هم ممنونم بابت این کامنت پراحساس شما.براتون ازپروردگار فراوانی روزی بی حساب آرزو میکنم.شادباشی عزیزم.??.
 • 175.
  5 ماه قبل

  پاسخهایی ارزشمند تر از هزاران کتاب در حوزه موفقیت!

  به شما دوست عزیز وهم دوره ایم تبریک میگویم?...بله هیچ کاری درجهان نیست که بخواهیم انجام بدهیم ونشود. باآرزوی سلامتی، ثروت و موفقیت بینهایت برای شما.
 • 174.
  5 ماه قبل

  مسابقه رفع موانع ذهنی جهت ساخت ثروت

  دوست عزیز ازلطف شما ممنون و سپاسگزارم???.
 • 173.
  5 ماه قبل

  پاسخهایی ارزشمند تر از هزاران کتاب در حوزه موفقیت!

  استادعزیزم سلام ، سلام، سلام چی بگمممم ازاین شوقی که همه وجودم وپرکرده... نفست حقه، حرفهای حقه، باورات حقه. (اول ازهمه توپرانتز بگم ،این بهترییییییین خبری بودکه دراین لحظه میتونستم بشنوم که میخواین برای دوره جهان بینی آپدیت بگذارین) ??? استاد نمیدونم چی بگم از رسیدن به خواسته هایی که یک روزی واقعا برام یک آرزویی محال بودن...ازشغلی که الان دراون هستم...الان یکی یکی حرفهاتونو در دوره ها بیشتر درک میکنم. الان میفهمم چه احساسی دارین وقتی ما ازنتایجمون براتون مینویسیم.وچرا اصراردارید که حتما نتایجمون روبراتون کامنت کنیم. وااااااقعا باهمه وجودم این حس قشنگ رودرک کردم..وقتی شاگردانم یک به یک….
 • 172.
  5 ماه قبل

  مسابقه رفع موانع ذهنی جهت ساخت ثروت

  دوست عزیزم مریم جان ازلطفت بینهایت ممنونم.برای شما آرزوی ثروت بی پایان الهی دارم دوست خوبم?❤??.
 • 171.
  5 ماه قبل

  مسابقه رفع موانع ذهنی جهت ساخت ثروت

  سلام وبسیار ممنونم ازشمادوست گرامیم???.
 • 170.
  5 ماه قبل

  مسابقه رفع موانع ذهنی جهت ساخت ثروت

  سپاسگزارم ازشمادوست عزیز.???.
 • 169.
  5 ماه قبل

  مسابقه رفع موانع ذهنی جهت ساخت ثروت

  ممنون و متشکرم آقای زارع عزیز.شما به بنده لطف دارید دوست گرامیم?.
 • 168.
  5 ماه قبل

  مسابقه رفع موانع ذهنی جهت ساخت ثروت

  ممنون و متشکرم اقای یعقوبی عزیز.وهمچنین برای شما?.
 • 167.
  5 ماه قبل

  مسابقه رفع موانع ذهنی جهت ساخت ثروت

  ممنون ومتشکرم ازلطف بینهایت شما?.
 • 166.
  5 ماه قبل

  مسابقه رفع موانع ذهنی جهت ساخت ثروت

  ممنون و متشکرم ازلطف بینهایت شما?.
 • 165.
  5 ماه قبل

  مسابقه رفع موانع ذهنی جهت ساخت ثروت

  سپاسگزارم دوست موفقم جناب آقای کریمی با آرزوی سلامتی، ثروت وموفقیت روزافزون برای شما?.
 • 164.
  5 ماه قبل

  مسابقه رفع موانع ذهنی جهت ساخت ثروت

  باسلام خدمت شما دوستان خوبم واستاد بی نظیرم دراین جهان هستی❤ بسیاربسیار تداخل این فایل، واین سوال رو باکارکردنم برروی دوره ثروت۱ وبرروی باورهای مخرب وقدرتمندم یک نشانه عالی ازپروردگارم می دانم... من هنوز درجلسه چهاردهم هستم و چندین باور مهم رو درذهنم پیداکردم و شایدباورتون نشه که نشانه هاش روازهمون شب اول درزندگیم دیدم.. ایده های پول ساز، مشتری، واریزپول و... خدایاشکرت، خدایاشکرت، خدایاشکرت. ???????????? •••••••••○○○○•••••••• من به محض شنیدن سوالتون اولین جوابی که بمن گفته شد باجزییات براتون خواهم نوشت: ?درخواست ثروت ازخداوند به شرط بخشیدن: -اگر ما فکرمیکنیم خداوند بشرط بخشش فقط به ماثروت می دهد یعنی….
 • 163.
  5 ماه قبل

  پاسخ به باورهای مخرب در مورد حجاب در جامعه ی اسلامی ارامش رو از من سلب کرده نیاز به کمک دارم

  ازابراز لطف دوستان به کامنت بنده سپاسگزارم..من این کامنت رو۴ماه پیش وفقط جهت پاسخ به دوست عزیزم برای رفع نگرانی هاشون گذاشتم....این کامنت نتیجه تحقیقات شخصی ومطالعات شخصی خودم درکتاب مقدس هستش.وهیچ اصراری برپذیرش اون ندارم... دوستای خوبم دیدگاه دیگران و دین و روش زندگیشون هیچ آسیبی به زندگی شمانمیزنه اگرشمابه بهرشکلی اون توجه نکنید...وهرگز نباید ازدیگران بخواید طوری فکرکنن، طوری نظر بگذارن یا طوری زندگی کنن که شمااحساس خوبی داشته باشید که این دقیقا نشانه عدم هماهنگی ذهن باروح یاهمان عدم هماهنگی وجودما باخداوند یکتاهستش. واگر قران رو بی هیچ تعصبی معناکنید به این موضوع کاملا میرسید که خداوند….
 • 162.
  5 ماه قبل

  پاسخ به باورهای مخرب در مورد حجاب در جامعه ی اسلامی ارامش رو از من سلب کرده نیاز به کمک دارم

  ممنونم نسیم جان.بسیارعالی وکامل بودپاسخت عزیزم❤.
 • 161.
  5 ماه قبل

  توحید عملی - قسمت 5

  بنام الله بخشاینده مهربان •ستایش مخصوص الله، فرمانروای جهانهاست. •بخشاینده مهربان است. •صاحب ومالک روز قیامت است. •تنها تورا عبادت میکنیم وتنها ازتو یاری می جوییم. •مارا به راه راست هدایت فرما. •راه آنها که به ایشان نعمت و ثروت داده ای ونه آنها که برایشان خشم گرفته ای ونه گمراهان.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••• سلام و سپاس بر بنده خوب خدا استاد عزیزم سیدحسین عباس منش. درود خدا برتو، که هربار باتکرار ویاداوری یگانگی الله لرزه براندامم می اندازی... ماههاست که تمام تلاشم واولویت اهدافم بر گسترش و تحکیم توحید در تمام وجودم وقلبم است... نمیخواهم بگویم صددرصد موفق شده ام؛ اما….
 • 160.
  6 ماه قبل

  هدیه "عقل کل" برای فارسی زبانان دنیا

  بسیار سپاسگزارم ازلطف وتوجهتون جناب آقای حیدری ?.
 • 159.
  6 ماه قبل

  هدیه "عقل کل" برای فارسی زبانان دنیا

  دوست گرامیم جناب آقای بهرامی ازلطف شما بسیار سپاسگزارم..وامیدوارم شماهم بزودی به این خواسته قلبیتون برسید..چون هیچ آرزویی درجهان اونقدر بزرگ نیست که مانتونیم بهش برسیم ?.
 • 158.
  6 ماه قبل

  هدیه "عقل کل" برای فارسی زبانان دنیا

  دوست گرامی جناب آقای احمدی عزیز از لطف ومحبت شما سپاسگزارم..وبنده هم برای شما توفیق روزافزون و سلامت وثروت بینهایت آرزو میکنم ?.
 • 157.
  6 ماه قبل

  هدیه "عقل کل" برای فارسی زبانان دنیا

  سلام ، سلام، سلام درابتدا برخدای مهربانم، براستاد نازنینم و بردوستان گرامیم استاد جانم لطف بیکران شما را ارج می نهم وآن را نشانه ای عظیم ازسوی پروردگارم می دانم. من اعتبار این تکریم رو بخداوند می دهم..که ازلحظه اول ورودم به سایت تا به امروز قدم به قدم حافظ وهدایتگر مهربانم بود. من درماههای اول ورودم به سایت بخش عقل کل رو برای ازمابهترون میدونستم و حتی جرات کلیک کردن برروی لینکش روهم نداشتم... وباز لطف پروردگارم بود که مرا به سمت بخش عقل کل هدایت کرد..و روزهایی بود که می توانم بگویم حتی ۸ساعت هم بیشتر پای لپتاب….
 • 156.
  6 ماه قبل

  برنامه نویس زندگی خودت باش

  دوست عزیزم سلام یک لحظه وقتی سوالتون روخوندم این پاسخ اومد برام وبهم گفته شد که براتون بنویسم... اول خداروباورکن وباورکن که همه چیزاونه، حتی دورهای استادعباس منشم اونه، و همه دوره ها روازش بخواه ودست یافتنی ببین...کامنتای بچه های دوره روبخون و باهمه وجود حس کن که شماهم جزو همونها هستی...خدا نه فقط ازطریق حساب بانکی شما بلکه ازهزارااااان راه این دوره های ارزشمند رو میتونه بدست شما برسونه...که اگرباورش کنی راهش به شماگفته میشه... ومسیرش ازلذت بردن ازهمین فایلهای رایگان ومطالعه کامنتهای سایت و مطالعه قسمت "راهکار وپاسخ به سوالات شما" میگذره.. باورکنید که میشود، که میشود، که….
 • 155.
  6 ماه قبل

  برنامه نویس زندگی خودت باش

  خدارو سپاسگزارم، خداروسپاسگزارم، خداروسپاسگزارم که همه چیز زندگیم دست خودمه..ومن هستم که هرلحظه خالق زندگیم هستم... روزهایی زیادیه که یکی ازشکرگزاریهای هرروزم ، ورود به مدار استادیه که باهمه وجودش هرآنچه در درونش جاریه می بخشه...وچون رود درزندگی ماجاریه و به روحم حیات دوباره داده. من میبینم، من یاد میگیرم ، من لذت میبرم... من هرلحظه دارم به نتایج همین کدهایی که میگین، همین تغییرباورها میرسم...نتایج هم در زندگی من جاری هستن...درهرجنبه اززندگیم. به کلمه به کلمه کلامت عشق می ورزم وباگوش جان لمسش میکنم چون دارم تجربشون میکنم درزندگیم... ودوست دارم برم بالای یک کوه فریادبزنم: "ای مردم! ازاینهمه….
 • 154.
  6 ماه قبل

  جبر یا اختیار؟

  سپاسگزارم دوست خوبم وهمچنین برای شماهم .?❤.
 • 153.
  6 ماه قبل

  جبر یا اختیار؟

  دوست خوبم آقای مرادی عزیز برای لطف ومحبت شما بینهایت سپاسگزارم.?.
 • 152.
  6 ماه قبل

  جبر یا اختیار؟

  دوست خوبم خانم نورایی ازکامنت گرم شما بینهایت ممنونم.والبته من هم ازخداوند برای وجوداین قوانین درجهان سپاسگزارم. باآرزوی شادی وثروت وسلامتی برای شما.
 • 151.
  6 ماه قبل

  جبر یا اختیار؟

  دوست خوب ومهربانم آذر جان ممنون وسپاسگزارم از کامنت شما. بله کاملا باحرفتون موافقم ویقبن دارم که این جهان جهان باورهاست. شادوثروتمندباشید..
 • 150.
  6 ماه قبل

  جبر یا اختیار؟

  سلام مریم عزیزم ، دوست قشنگم شایدباورتون نشه ،امروزصبح وقتی بیدارشدم مدام چهره وصحبتهای شما درذهنم میپیچید ووقتی سایت روبازکردم ، کامنت پاسخ شما رو میبینم. سپاسگزارم ازلطف ومحبتت عزیزم.. آره واقعا من هم هرچقدربیشتر تکرارمیکنم ومیخونم نتایج بقیه رو ،بیشتروبیشتر باورمیکنم که میشود، که میشود، که میشود. ❤?❤?❤.
 • 149.
  6 ماه قبل

  جبر یا اختیار؟

  سپاسگزارم آقای مهتابی عزیز دوست خوب وهم فرکانسیم. ??.