نظرات برندگان

پاسخ برندگان

نتایج و تجربه‌های خریداران بسته روانشناسی ثروت۱

/
طاهر عباخواه من وقتی سال گذشته با استاد عباس‌منش آشنا ش…
ثروتمندترین افراد

پاسخ برندگان "ثروتمندترین افراد هر کسب و کار"(قسمت اول)

/
برندگان مسابقه ثروتمندترین افراد هر کسب و کار چه کارهایی انجا…
استعداد و ثروتمند

نظرات برندگان "آیا برای ثروتمند شدن، داشتن استعداد کافی است؟"

/
ابتدا برنده شدن در این مسابقه را به شما تبریک می گوییم!! و…