موفقیت مالی

مصاحبه با استاد عباس منش در مورد بسته روانشناسی ثروت

/
سؤال: شما در یکی از سخنرانی‌هایتان گفتید که می‌توانید آینده مالی افراد را پیش بینی می‌کنید؟ می‌توانید بیشتر در مورد…

تست رتبه ثروت شما بین تمام مردم جهان!!

/
خیلی از مواقع ما به خاطر وضعیت فعلی مان احساس بدبختی می کنیم ام…