فایل های دانلودی

سفر به دور آمریکا | فصل اول - قسمت ۱۵

/
روح ما به «سادگی» گرایش دارد. روح ما نگاه ساده‌ای به همه چیز دار…

سفر به دور آمریکا | فصل اول - قسمت ۱۴

/
آنچه من از در این سفر شاهد آن هستم‌‌، تجربه‌ی دست‌های بی‌نهایتِ نیرو…

سفر به دور آمریکا | فصل اول - قسمت ۱۳

/
«هدایت» و مهم‌تر از آن‌، اعتماد به جریان هدایت و سرسپردگی به آن‌…

سفر به دور آمریکا | فصل اول - قسمت ۱۲

/
«سفر به دور آمریکا»‌، بیشتر از آنکه پیام‌هایش را از طریق کلمات یا…

سفر به دور آمریکا | فصل اول - قسمت ۱۱

/
مفهوم «رها بودن و نچسبیدن» که‌، استاد عباس‌منش بارها در آموزش‌هایش بر…

سفر به دور آمریکا | فصل اول - قسمت ۱۰

/
ما با توانایی حل مسئله متولد شده‌ایم. ما وارد این جهان شده‌ایم تا با…

سفر به دور آمریکا | فصل اول - قسمت ۹

/
این سفر برای من‌، فقط سفر به دل طبیعت یا دیدن مکان‌های جدید و دنیاه…

سفر به دور آمریکا | فصل اول - قسمت ۸

/
خاصیت سفر‌، دیدن و شناختن تنوعی است که این کره خاکی را زیباتر از …

سفر به دور آمریکا | فصل اول - قسمت ۷

/
من بارها در کتابها درباره پروسه‌ی تولد یک پروانه خوانده بودم. …

سفر به دور آمریکا | فصل اول - قسمت ۶

/
من از مشاهده‌ی  جهان اطرافم‌ و طبیعتی که در کنارم بوده‌‌…

سفر به دور آمریکا | فصل اول - قسمت ۵

/
این قسمت از سفر‌، درباره وسائل ساده‌ای صحبت می‌کنیم که در این سفر‌، مسائ…

سفر به دور آمریکا | فصل اول - قسمت ۴

/
وقتی بتوانی امکاناتی را که در همین لحظه از زندگی‌ات داری را بب…