مصاحبه شما با استاد عباس منش

این سلسله برنامه ی 23 قسمتی، صورت مشخص باورهای استاد عباس منش را در جنبه های مالی، سلامتی، روابط، نگاه او به خداوند و رابطه اش با او، نمایش می دهد.

به همین دلیل شروع کار از این فایلها، هم شناخت بهتری از ساز و کار جهان هستی به تو می بخشد و هم وقتی می بینی درک و عمل به شیوه این ساز کار چگونه می تواند چنین تغییری وسیع در نتایج یک فرد ایجاد کند ، عزم تو برای ساختن زندگی ات به وسیله تغییر باورهایت، راسخ تر می گردد.

مصاحبه شما با استاد عباس منش - قسمت بیست و…

/
یکی از سوالاتی که در بخش مصاحبه مطرح شده این است که: چگونه عشق و …

مصاحبه شما با استاد عباس منش - قسمت بیست و…

/
تفاوت میان تسلیم خداوند بودن با تسلیم شدن در برابر مشکلات زندگی: …

مصاحبه شما با استاد عباس منش - قسمت بیستم

/
همه آدمها در زندگی شان ترس هایی دارند. ترس از تنها ماندن، ترس از فقر…

مصاحبه شما با استاد عباس منش - قسمت نوزدهم

/
رسیدن به خواسته ها، معنوی ترین کار دنیاست. همه خواسته ها معنوی…

مصاحبه شما با استاد عباس منش - قسمت هجدهم

/
شرایط شما وقتی تغییر می کند که باورهای شما به صورت بنیادین تغییر کرده…

مصاحبه شما با استاد عباس منش - قسمت هفدهم

/
سوال خیلی از دوستان که به تازگی با ما آشنا شده اند، این است ک…

مصاحبه شما با استاد عباس منش - قسمت شانزدهم

/
افراد زیادی وقتی از نقش باورهای خود در نتایج زندگی شان مطلع می ش…

مصاحبه شما با استاد عباس منش - قسمت پانزدهم

/
پرسیده اید که اگر با همین حد آگاهی از قوانین، به ۱۵ سال پیش بر…

مصاحبه شما با استاد عباس منش - قسمت چهاردهم

/
نحوه تعامل ما با جهان، از طریق فرکانس های مان است. زبان گفتگوی ما ب…

مصاحبه شما با استاد عباس منش - قسمت سیزدهم

/
اگر فقط "ساختن یک باور" برای تغییر شرایط زندگی ات کافی باشد ب…

مصاحبه شما با استاد عباس منش - قسمت دوازدهم

/
رسیدن به رویاها، معنوی ترین کار دنیاست. هیچ چیز در جهان معنوی تر از این…

مصاحبه شما با استاد عباس منش - قسمت یازدهم

/
دوست دارم یادآور شوم که قصد من در این مصاحبه، اثبات نحوه نگرشم به …