قوانین جهانی موفقیت

باورهای بشری که تبدیل به قانون شده‌اند

/
به نقل از استاد عباس منش: خیلی از اوقات به موارد و صحبت‌هایی برخورد می‌کنیم که گوینده به گونه ای…