دلسوزی بیجا

دلسوزی بی جا | به کبوترها غذا ندهیم!!

دلسوزی بی جا!!!

  • نظرِ شما در موردِ کمک کردن به فقرا و متکدیان خیابانی و دلسوزی برای آنها چیست؟
  • وقتی با صحنه ی التماس های یک متکدی در خیابان مواجه می شوید، چه رفتاری از شما سر می زند؟
  • آیا اعتقاد تان بر این است که باید به این افراد کمک کرد؟ یا آنرا یک دلسوزی بی جا می شمارید؟!

موافق هستید تا این موضوع را نیز از دیدگاهِ قوانین کیهانی بررسی کنیم؟!! زیرا اجرای قوانین کیهانی در همه مواردِ زندگی و با تمامِ جزئیاتش، جزو مهم ترین علائقِ من است! و البته مهم ترین دلیل موفقیت های من!… هرگاه به موردی بر می خورم، آنرا از صافیِ قوانین کیهانی می گذرانم سپس از تمام اراده ام برای رفتار کردن بر طبقِ این قوانین، کمک می گیرم.

من معتقدم و ایمان دارم که همه افراد و موجودات دارای سیستمِ هدایتگرِ درونی اند! و این دلسوزی بی جا هرگز کمکی به آنها نخواهد کرد!!

همه افراد به یک اندازه به منبعِ ثروت (خداوند) دسترسی دارند و زیرِ بارانی از ثروت و نعمت ایستاده اند!

همه افراد با تجهیز کامل به همه ی آنچه برای موفقیت و تجربه چیزهای خوب لازم است، پا به این جهان گذاشته اند … مانند رودخانه ای که پیوستنِ به دریا در وجودش است و برای همین صخره ها، سنگ ها و هر مانعی را می گذراند تا به دریا برسد!!

ما با دلسوزی بی جا مانند: پول دادن به فقرا، کمک به متکدیان و … مانع شکوفایی استعدادهای درونی شان، مانع تقویت مهارت هایشان و مانع استفاده از سیستم هدایتگر درون شان می شویم…

بدانگونه که با ساختنِ سد، مانع پیوستنِ رود به دریا می شویم، یا با دلسوزی بی جا برای پرنده و در قفس انداختنِ او، مانعی برای پروازش هستیم نه محافظی برای او از شرِ شکارچیانش!!

  • مانند مادری که با دلسوزی بی جا از راه رفتنِ کودکش جلوگیری می کند تا مانعِ زمین خوردنش شود…
  • یا معملی که با دلسوزی بی جا به شاگردِ تنبلِ خود نمره قبولی می دهد تا مانعِ مردودی اش شود…
  • یا پزشکی که با دلسوزی بی جا از جراحی بیمارش جلوگیری می کند تا مانع درد کشیدنِ او شود..

و بعضی ها با اعتراض می گویند: عباس منش این دیگر سنگدلی است! پس انسانیت چه می شود؟! بخشندگی و مهربانی چه می شود؟!

اما باید بگویم دلسوزی بی جا، بسیار متفاوت از بخشندگی و مهربانی است . این موضوع را من در دوره روانشناسی ثروت به تفصیل توضیح داده ام.

ما برای تمامی این موارد دلسوزی بی جا داریم در حالیکه قوانین کیهانی می گوید: موانعِ ظاهری، فقط کمکی است برای برانگیختنِ نیروهای درون تان! سختی های ظاهری دوستانی اند برای رشدتان!!!

من در این فایل با بررسی ۲ موضوع “کمک به متکدیان خیابانی” و “غذا دادن به پرندگان”، عواقبِ سنگینِ این دلسوزی بی جا را شرح داده ام..

توصیه می کنم با پرهیز از دلسوزی بی جا، هم عادتِ رفتار کردن بر اساسِ قوانینِ کیهانی را در خود ایجاد نمایید، هم به فقرا اجازه ی استفاده از سیستمِ هدایتِ درونی شان، اجازه پیدا کردنِ خدای درون شان و اتصال به این منبع الهامات و شهود را بدهید!

بسیار خوشحال می شوم که پس از شنیدنِ این فایل، مواردی از زندگی خود یا اطرافیان تان که “دلسوزی بی جا” مانعی مهم برای موفقیت در آن موضوع شده یا موردی که “پرهیز از دلسوزی بی جا” دلیل اصلی شکوفایی توانمندی های شما یا دیگران بوده است را در قسمت نظرات همین صفحه بنویسید…

ذکر این تجارب، کمی است برای رشدِ خودمان و دیگران…

سید حسین عباس منش

توجه

این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.

توجه

مشاهده‌ی دیدگاه‌ها، فقط برای دوستانی که عضو سایت هستند‌، امکان‌پذیر است.
برای ورود به سایت یا ساختن حساب کاربری جدید از اینجا وارد سایت شوید.