سفر به دور آمریکا | فصل اول – قسمت 71

انرژ‌‌ی‌ای که این سفر را پیش می‌برد‌ و موجب می‌شود تا ، با وجود کارهای زیادی که دارم‌، ساعت‌ها با عشق و اشتیاق‌، پای تدوین و تهیه فایلهای سفرنامه بنشینم‌، نظرات شما همسفرانم است که‌،با عشق می‌نویسید‌ و با نگاه‌تان روح و جانی مضاعف‌، به ماجراهای این سفرنامه می‌بخشید.

این سفرنامه یک تعامل دوطرفه‌ است میان دوربین سفرنامه‌ و نگاه زیبای شما به آنچه که توسط این دوربین‌، برای شما ضبط و ثبت می‌شود.

اشتیاق شماست که این سفر را پیش می‌برد و تا این اشتیاق هست‌، این سفر هم ادامه دارد…

منتظر خواندن نظرات انگیزه‌ بخش‌تان هستیم…

تقدم با عشق- مریم شایسته

توجه

این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.

توجه

مشاهده‌ی دیدگاه‌ها، فقط برای دوستانی که عضو سایت هستند‌، امکان‌پذیر است.
برای ورود به سایت یا ساختن حساب کاربری جدید از اینجا وارد سایت شوید.