۱۰۰ عضو برتر خانواده‌ی گروه تحقیقاتی عباس‌منش در ۶ ماه گذشته