معجزات ریاضی قرآن

 معجزات ریاضی قرآن

سعی شده است که معجزات ریاضی و علمی که تا به حال کشف شده است آورده شود. ابتدا توضیح مختصری در رابطه با معجزات ریاضی بخوانید.

مقدمه معجزات ریاضی

پدیده بی‌نظیری که در قرآن وجود دارد، در هیچ کتاب نوشته دست بشر یافت نمی‌شود. هر یک از عناصر قرآن داراى ترکیبى است ریاضى: سوره‌ها، آیات، لغات، تعداد حروف، تعداد کلمات هم خانواده، تعداد و انواع اسم‌های الهى، همگى داراى ترکیبى خاص هستند.براى اولین بار در تاریخ، ما کتابى داریم با اثبات نویسندگى الهى- ترکیب ریاضى ماوراء انسانى. عدد نوزده مخرج مشترک سراسر سیستم ریاضى قرآن است. این پدیده خصوصاً شگفت‌انگیز است وقتی که در نظر داشته باشیم (۱) که قرآن در زمان جهالت و نادانى آشکار شد، و (۲) سوره‌ها و آیات وحی‌شده از نظر زمان و مکان وحى باهم فاصله بسیارى داشتند.

ابتدا باید بدانیم که چرا عدد مورد توجه خداوند ۱۹ است:

۱۹ ویژگی مهمی دارد که هیچ عدد دیگری آن ویژگی‌ها را ندارد:

همان طور که می‌بینید ۱۹ از ترکیب اولین عدد و آخرین عدد ساخته شده است؛

 إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَ: همانا ابتدا از سوی خدا آمده‌ایم و در انتها به سوی او باز می‌گردیم.

همچنین در آیه‌ی ۳ سوره‌ی ۵۷ (۳ ×۱۹) آمده است:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ. همان طور که نمایان است در اینجا نیز خداوند خود را اول و آخر هر چیز معرفی می‌کند که همه‌ی امور به اراده‌ی اوست. نکته‌ی جالب تر این است که اگر شماره‌ی این آیه را در ۱۹ ضرب کنیم شماره‌ی سوره‌ی آن به دست می‌آید.

همچنین در آیه‌ی ۳۰ و ۳۱ سوره‌ی مدثر (۷۴) می‌توانیم دلایل وجود معجزه‌ی ۱۹ را بیابیم:

۳۰ و ۳۱ سوره مدثر:

بر آن (دوزخ) نوزده (نگهبان) است (۳۰)  و ما موکلان آتش را جز فرشتگان نگردانیدیم و شماره آن‌ها را جز آزمایشى براى کسانى که کافر شده‏اند قرار ندادیم تا آنان که اهل کتاب‌اند یقین به هم رسانند و ایمان کسانى که ایمان آورده‏اند افزون گردد و آنان که کتاب به ایشان داده‌شده و (نیز) مؤمنان به شک نیفتند و تا کسانى که در دل‌هایشان بیمارى است و کافران بگویند خدا از این وصف کردن چه چیزى را اراده کرده است این‌گونه خدا هر که را بخواهد بیراه مى‏گذارد و هر که را بخواهد هدایت می‌کند و (شماره) سپاهیان پروردگارت را جز او نمى‏داند و این (آیات) جز تذکری براى بشر نیست (۳۱)

معجزات ریاضی قرآن

توضیح مختصری از چگونگی کشف معجزات ریاضی توسط رشاد خلیفه از زبان خودش:

در سال ۱۹۶۸ به این نتیجه رسیدم که ترجمه‌های کنونى قرآن به انگلیسى، پیغام حقیقى آخرین کتاب خدا را در بر ندارند. براى مثال دو نفر از معروف‌ترین مترجمان قرآن، یوسف على و مارمادوک پیکتال، هنگام ترجمه ۳۹:۴۵ که معیار عظیم مشخص‌کننده قرآن است، نتوانستند بر سنت‌های دینى فاسدشان غلبه کنند. هنگامی‌که دیدم حقیقت کلام خدا این‌طور تغییر داده‌شده، تصمیم گرفتم تا قرآن را ترجمه کنم، حداقل براى منفعت فرزندان خودم. از آنجایی که حرفه من شیمى بود، و با وجود تاریخچه گسترده دینى پدر من صوفى مشهورى بود در مصر. من به خدا قسم خوردم که از آیه‌ای به آیه دیگر نروم مگر اینکه کاملاً آن را درک کنم.

من همه ترجمه‌ها و تفاسیرى را که می‌توانستم پیدا کنم خریدارى کردم، آن‌ها را روى میزى بزرگ قراردادم، و ترجمه خود را آغاز کردم. اولین سوره، حمد، در چند روز کامل شد. اولین آیه از سوره ۲، “ا. ل. م.” است. ترجمه این آیه چهار سال به طول انجامید، و مصادف شد با آشکار شدن “راز” الهى، معجزه عظیم ریاضى قرآن.کتاب‌های تفاسیر قرآنى به اتفاق آرا به این نتیجه رسیده بودند که ” هیچ کس معانى و اهمیت پاراف‌های قرآنى ا. ل. م.، یا هر پاراف دیگرى را نمی‌داند.” من تصمیم گرفتم تا قرآنى را در رایانه بنویسم، و همه متن آن را بررسى کنم، و ببینم آیا در میان این پاراف‌های قرآنى رابطه‌ای از نظر ریاضى وجود دارد یا نه.به این ترتیب اولین جرقه برای کشف معجزات ریاضی زده شد و بعد از او شاگردانش و افراد دیگر راه او را ادامه دادند. همچنین رشاد خلیفه با استفاده از آیات قرآن در کتابی به نام حدیث و قرآن نشان داد که تنها کتابی که باید به عنوان هدایت‌کننده از آن پیروی کنیم قرآن است و بقیه‌ی کتاب‌ها ما را به بیراهه می‌کشانند.

حقایق ساده معجزه ۱۹

۱- اولین آیه قرآن «بسم الله الرحمن الرحیم» دارای ۱۹ حرف عربی است.
۲- قرآن مجید از ۱۱۴ سوره تشکیل شده است و این عدد به ۱۹ قسمت است. (۶× ۱۹).
۳- اولین سوره‌ای که نازل شده است سوره علق (شماره ۹۶) نوزدهمین سوره از آخر قرآن است.
۴- سوره علق ۱۹ آیه دارد.
۵- سوره علق ۲۸۵ حرف (۱۵× ۱۹) دارد.
۶- اولین باریکه جبرئیل امین با قرآن فرود آمد ۵ آیه اولی سوره علق را آورد که شامل ۱۹ کلمه است.
۷- این ۱۹ کلمه، ۷۶ حرف (۴× ۱۹) دارد.
۸- هر کلمه از جمله آغازیه قرآن (بسم الله الرحمن الرحیم) در تمام قرآن به نحوی تکرار شده که به عدد ۱۹ قابل تقسیم است،بدین ترتیب که کلمه“ اسم “ ۱۹ بار کلمه “ الله” ۲۶۹۸ بار (۴۲×۱۹)، کلمه “ الرحمن “ ۵۷ بار (۳×۱۹) و کلمه “ الرحیم “ ۱۱۴ بار (۶×۱۹) دیده می‌شود. ۹- ما بین”بسم الله الرحمن الرحیم” جا افتاده (سوره ۹) و تکرار مجدد آن در (سوره ۲۷)، تعداد ۱۹ سوره وجود دارد.
۱۰- حرف “ق” نماینده قرآن است و مجموع تعداد دفعات تکرار آن در دو سوره‌ای که با حرف مقطعه “ق” آغازشده‌اند (سوره‌های ۵۰ و ۴۲)، برابر تعداد سوره‌های قرآن است. (۱۱۴=۵۷+۵۷)
۱۱- سوره‌های ۷، ۱۹و ۳۸ با حرف مقطعه “ص” شروع‌شده‌اند و مجموع تعداد دفعات تکرار این حرف در این سه سوره برابر ۱۵۲=۱۹× ۸ می‌باشد.
۱۲- سوره ۳۶ با حروف مقطعه “یس” شروع شده است و مجموع دفعات تکرارهای این دو حرف در این سوره برابر ۲۸۵=۱۹×۱۵ است.
۱۳- سوره ۱۹ با پنج حرف مقطعه شروع می‌شود یعنى “ک، ه، ى، ع، ص” و کل تعداد دفعات تکرار این پنج حرف در این سوره هم برابر ۷۹۸=۱۹×۴۲ است.
۱۴- سوره ۲ با حروف مقطعه ” ا، ل، م” شروع می‌شود این سوره داراى ۹۸۹۹=۱۹×۵۲۱ دفعه تکرار این حروف است.
۱۵- همچنین سوره ۳ با حروف مقطعه “ا، ل، م” آغاز شده است و داراى ۵۶۶۲=۱۹×۲۹۸ دفعه تکرار این حروف است.
۱۶- سوره‌های ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ نیز با حروف مقطعه “ا، ل، م” شروع‌شده‌اند و مجموع تعداد تکرارهای این حروف در هر یک از این سوره‌ها عبارت است از ۱۶۷۲=۱۹×۸۸ و ۱۲۵۴=۱۹×۶۶ و۸۱۷=۱۹×۴۳ و۵۷۰=۱۹×۳۰.
۱۷- سوره‌های ۱۰ و ۱۱ با حروف مقطعه “ا، ل، ر” آغازشده‌اند و تعداد این حروف در هر یک از این سوره‌ها دقیقاً باهم برابر است و برابر ۲۴۸۹=۱۹×۱۳۱ می‌باشد.
۱۸- همچنین سوره‌های ۱۲، ۱۴ و ۱۵ با حروف مقطعه “ا، ل، ر” آغازشده‌اند و تعداد تکرارهاى این حروف در این سوره‌ها به ترتیب عبارت است از ۲۳۷۵=۱۹×۱۲۵ و ۱۱۹۷=۱۹×۶۳ و ۹۱۲=۱۹×۴۸.
۱۹- سوره ۱۳ با چهار حرف مقطعه “ا، ل، م، ر” شروع شده است و داراى ۱۴۸۲=۱۹×۷۸ دفعه تکرار از این حروف است.
۲۰- سوره ۷ با حروف مقطعه “ا، ل، م، ص” آغاز شده است و تعداد تکرارهاى این حروف در این سوره ۵۳۲۰=۱۹×۲۸۰ است.
۲۱-عدد ۱۹ مخرج مشترک قرآن است و ارزش ابجدى کلمه “واحد” نیز برابر ۱۹ است، پس این معجزه موضوع و هدف اصلى قرآن را که همان “یکتایى خدا” است، تاکید می‌کند.

25 دیدگاه‌

محبوب‌ترین دیدگاه‌ها

با امتياز دادن به ديگر نظرات، آنها را محبوب كنيد

دیدگاه خود را ارسال کنید

مایل به شرکت در بحث هستید؟
در صورت تمایل مشارکت کنید!
قبل از ارسال دیدگاه قوانین را مطالعه کنید.

پاسخ دهید

 1. ارسلان دانشمهر
  ارسلان دانشمهر says:
  مدت عضویت: 82 روز
  تعداد دیدگاه‌ها: 2 دیدگاه

  با سلام محضر استاد عباسمنش و گروه تحقیقاتی. فوق‌العاده بود مطالب معجزات ریاضی قرآن. حقیقتاً حیرت کردم. مایه مباهاته آشنایی من با این گروه. برای همگی آرزوی سلامتی و بهروزی روز افزون از خداوند متعال را دارم. پاینده باشید

  میانگین امتیاز به دیدگاه بین 0 رای:

 2. یوسف خوش نویس
  یوسف خوش نویس says:
  مدت عضویت: 240 روز
  تعداد دیدگاه‌ها: 45 دیدگاه

  سلام و وقت بخیر خدمت خانواده بزرگ و صمیمی عباس منش
  بنده مقالات زیادی راحع به معجزات مربوط به اعداد ریاضی در قران خونده ام که این اعداد ۱۹رو دقیقن نقض می کنه و معلوم نیست که واقعن اینها معجزه باشه . نگاه افراد به قران متفاوت هست .هر مفسر با یک نگاه.
  نقد این مقاله هم در سایت ها هست سری بزنید بد نیست .بعد این مقاله رو بهتر می فهمید .
  دوستدار این خانواده
  یوسف خو ش نویس

  میانگین امتیاز به دیدگاه بین 0 رای:

 3. آینا راداکبری
  آینا راداکبری says:
  مدت عضویت: 626 روز
  تعداد دیدگاه‌ها: 4758 دیدگاه

  سلام استاد گرامی
  چه مقاله ای بسیار جالبی بود متشکرم ، جواب خیلی از سوالات خود را گرفتم که در خود فایل دستیابی به رویاها از شما پرسیده بودم، خداوند چقدر قشنگ مرا به این قسمت هدایت کرد تا جواب سوالم را بگیرم، اصلا هر قسمت از سایت شما را که سرچ می کنم قسمتی از جواب خود را میگیرم و گاهی همه اش را . منتظر زیادی هستم برای تهیه فایل قرانی از جانب شما، چرا که فهم در قران خیلی وقتم را تا الان گرفته و دوست دارم راهنمایی چون شما داشته باشم که با قدمهای بزرگتری گام بردام. همیشه منتظر فایلهای خوب شما هستم تا بهره های زیادی از آن بگیرم. همه فایلها و مقالات و هر آنچه در این سایت است آموزنده و عالی هستید واقعا تلاشتون بی نظیر است و خدا قوت دارد. من همیشه پیرو راه شما هستم و از اینکه راهنمای خوب و عالی و والا چون شما دارم بر خود می بالم. هر فایلی دیگر در هر جایی این گیرایی را که در این سایت می بینم برایم ندارد و بدتر مرا از همه چیز زده می کند، حتی در قسمتهایی که از سخنان خود شما استفاده کرده و عین آن را هم می گویند برایم جذاب نیست چون ریشه آن یعنی سایت شما و گفته های شما را می بینم و این برایم جذاب است و به دلم می نشیند، بهترها را از الله یکتا برای شما همیشه خواهانم.

  سرآغاز گفتار نام خداست

  که رحمتگر و مهربان خلق راست

  بدانید ملــک زمین و آسمــــــــان همه هست ز آنِ خدای جهـــــان

  به هر حال هستید ، یکتا خـــــدا بود مطلع از امــــــــــور شمـــــــا

  زمانی که مردم از این تیره خــاک بیایند سوی خــــداونـــد پـــــــاک

  همی سازد آگاهشان کردگــــــار که در دارِ فانی چه کردند کــــــار

  خدا هست آگاه بر هر چه هست به هر چیز از دانش افکنده دست

  میانگین امتیاز به دیدگاه بین 0 رای:

 4. جابر اسدزاده
  جابر اسدزاده says:
  مدت عضویت: 434 روز
  تعداد دیدگاه‌ها: 10 دیدگاه

  به نام خدای بخشنده مهربان
  سلام به همه دوستان عزیز و خداقوت به استاد عزیزم و
  همکارانشون
  خدارو هزاران بار شکر میکنم به خاطر اینکه امروز این مطالب را خواندم و فوق العاده بود و لذت بردم.
  از ته دل خدارو شکر میکنم مخصوصا بند اخر که ارزش ابجدی ۱۹ واحد است و اثبات یکتایی خداوند.
  خیلی حال کردم دمت گرم عباس منش دوست داشتنی.

  میانگین امتیاز به دیدگاه بین 1 رای:

 5. سارا پورمند
  سارا پورمند says:
  مدت عضویت: 475 روز
  تعداد دیدگاه‌ها: 23 دیدگاه

  سلام استاد بزرگوار. من هر سری مطالب ارزشمند و گرانبهای شما رو میخونم غافلگیر میشم. اقیانوس آگاهی شما بی انتهاس…کاش منم یه روز مثل شما بشم…

  میانگین امتیاز به دیدگاه بین 1 رای:

 6. محمد رضا مالک
  محمد رضا مالک says:
  مدت عضویت: 1093 روز
  تعداد دیدگاه‌ها: 11 دیدگاه

  سلام استاد.
  من دیروز این متن خوندم و منقلب شدم و بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم
  اما…
  در رموز قرآن شکی ندارم اما در شخصیت رشاد خلیفه و اداعاهایش و به چالش کشیدن های مختلفش نسبت به قرآن و اینکه چطور شده که شما این شخص را مورد تایید قرار داده اید و اطلاعات ناقص ایشون را در سایت قرار داده اید موندم و کمی بحث وجود داره.
  استاد من کتاب قرآنرا مرموز میدانم اما اصلااین شخص و این روش را تایید نمیکنم.

  میانگین امتیاز به دیدگاه بین 1 رای:

  • گروه تحقیقاتی عباس منش
   گروه تحقیقاتی عباس منش says:
   مدت عضویت: 1186 روز
   تعداد دیدگاه‌ها: 209 دیدگاه

   دوست عزیز قرار دادن یک مقاله در سایت به معنای تایید نویسنده آن نیست. مطلب درست را فارغ از اینکه چه کسی می‌گوید باید پذیرفت.
   موفق باشید

   میانگین امتیاز به دیدگاه بین 2 رای:

   • محمد رضا مالک
    محمد رضا مالک says:
    مدت عضویت: 1093 روز
    تعداد دیدگاه‌ها: 11 دیدگاه

    یکی از نقض های وارده
    سوره مدثر آیه ۳۱
    من با نتنها نویسنده بلکه با کل موضوع مشکل دارم و چون این متن در سایتی قرار گرفته نسبت به این سایت احساس تعلقپق دارم.
    پس پاسخی دقیق بدهید ممنونم
    وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِکَهً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَهً لِّلَّذِینَ کَفَرُوا لِیَسْتَیْقِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ وَیَزْدَادَ الَّذِینَ آمَنُوا إِیمَانًا وَلَا یَرْتَابَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِیَقُولَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْکَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کَذَلِکَ یُضِلُّ اللَّهُ مَن یَشَاءُ وَیَهْدِی مَن یَشَاءُ وَمَا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّکَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِیَ إِلَّا ذِکْرَى لِلْبَشَرِ
    و ما موکلان آتش را جز فرشتگان نگردانیدیم و شماره آنها را جز آزمایشى براى کسانى که کافر شده‏اند قرار ندادیم تا آنان که اهل کتابند یقین به هم رسانند و ایمان کسانى که ایمان آورده‏اند افزون گردد و آنان که کتاب به ایشان داده شده و [نیز] مؤمنان به شک نیفتند و تا کسانى که در دلهایشان بیمارى است و کافران بگویند خدا از این وصف‏کردن چه چیزى را اراده کرده است این گونه خدا هر که را بخواهد بیراه مى‏گذارد و هر که را بخواهد هدایت مى کند و [شماره] سپاهیان پروردگارت را جز او نمى‏داند و این [آیات] جز تذکارى براى بشر نیست (۳۱

    میانگین امتیاز به دیدگاه بین 0 رای:

    • محمد رضا مالک
     محمد رضا مالک says:
     مدت عضویت: 1093 روز
     تعداد دیدگاه‌ها: 11 دیدگاه

     بخشی از جملات نقض عباس یزدانی نسبت به معجزه ریاضی
     بدون شک با این روش مى توان براى هر کتابى نظم ریاضى پیدا نمود!.

     به قسمتهاى دیگرى از دعاوى ایشان مى پردازیم :.
     ۱ ـ جمله بسم اللّه الرحمن الرحیم که اولین آیه قرآن است ، داراى نوزده حرف است .
     تک تک کلمات این جمله به تعدادى قابل تقسیم بر عدد نوزده در قرآن به کاررفته است .
     چـنـانکه در کل قرآن ۱۱۴ مرتبه بسم آمده است .
     تعداد کلمه اللّه ۲۶۹۸ مرتبه ، رحمن ۵۷ مرتبه ، رحیم ۱۱۴ مرتبه است که همه مضرب صحیح عدد نوزده مى باشند.
     از ایـن چـهـار آمـار فقط رقم ۵۷ صحیح است ، آن هم مشروط بر اینکه الرحمن را دربسم اللّه سـوره حـمـد به حساب آورده و در بقیه بسم اللّه هاى قرآن به حساب نیاوریم ، مگر آنکه متوسل به همان توجیهات بارده شویم .
     بـراى مـثال ، براى آنکه آمار اللّه به نصاب مورد نظر برسد، باللّه و تاللّه و للّه و فاللّه را باید حساب بیاوریم ،اما اللهم را از حساب خارج کنیم .
     و یـا کـلـمـه اسم در قرآن ۲۲ مرتبه آمده است واگر منظور ایشان باسم باشد فقط هفت مرتبه تکرار شده است .
     ۲ ـ سـوره نـاس کـه آخـریـن سـوره قرآن است تعداد حروف آن ۱۱۴ حرف است که مضرب نوزده مى باشد.
     نـمـى دانـیـم ایشان چگونه محاسبه کرده است ؟
     ولى این سوره بدون احتساب بسم اللّه اول آن ۸۰ حرف است و با احتساب بسم اللّه ۹۹ حرف مى شود که در هیچ حالت مضرب ۱۹ نیست .
     ۳ ـ سوره علق مطابق شمارش کامپیوترى ۲۸۵ حرف است یعنى ۱۹*۱۵٫
     بـاز کنترل کردیم با قرآنهاى به خط عثمان طه به این رقم نمى رسد و با قرآنهاى رسم الخط ایرانى از این رقم تجاوز مى کند.
     ۴ ـ در هـریک از ۲۹ سوره اى که در افتتاح آن حروف مقطعه آمده است ، مجموع تعداد آن حرف یا حروف دقیقا و بدون استثنا ضریب ۱۹ مى باشد.
     این ادعا نیز تمام نیست .
     براى مثال حرف نون در سوره ن و القلم ۱۳۱ مرتبه آمده است ، نه ۱۳۳مرتبه تا مضرب ۱۹ باشد.

     یا در سوره طه مجموع این دو حرف ۲۳۹ است نه ۳۴۲ تامضرب ۱۹ باشد.

     جـالب است بدانید که ایشان با آنکه تاکید مى کند که همه جارسم الخط عثمان طه ملاک و معیار است ، سوره ن و القلم را در کتاب خود کلیشه کرده و آغاز آن را تحریف نموده است .

     یـعنى به جاى آنکه حرف اول را به صورت ن بنویسد به صورت نون نوشته است تا یک نون اضافه بیاید و بعد یک نون دیگر از بسم اللّه آغاز سوره وام گرفته است و به این ترتیب کسرى نون را جبران نموده و به عدد ۱۳۳ رسیده است .

     در سـوره طـه نـیـز تا گرد را ها محسوب کرده است در حالى که همه مى دانند تا گردحقیقتا تا مـى باشد، هرچند به هنگام وقف به صورت ها تلفظ شود، یعنى کلمات :زینه ، خیفه ، سحره ، صلوه ، قـیـمه ، کلمه ، بینه ، ساعه ، حیه ، محبه و امثال آنها مختوم به تا مى باشند، چنانکه با صداى تا تلفظ مى شوند.

     ولـى تـنگى قافیه ایشان رامجبور کرده است ، این موارد را هم در شمارش دخالت دهد تا به نصاب لازم برسد.

     ۵ ـ اگـر تعداد مواردى را که تک تک کلمات جمله بسم اللّه الرحمن الرحیم بعد ازتقسیم بر عدد ۱۹ در قرآن به کار رفته است ، محاسبه کنیم باز هم به ضریب ۱۹مى رسیم ، این موضوع نیز درست نیست ، چنانکه در بند اول گذشت .

     ۶ ـ سـوره نـصـر کـه به قولى آخرین سوره مى باشد، درست داراى ۱۹ کلمه مى باشداولین آیه این سوره نیز ۱۹ حرف دارد.

     نـمـى دانـیـم چگونه حساب کرده است که ۱۹ کلمه شده است ، مگر آنکه کلمه نزدایشان اصطلاح خاصى باشد.

     میانگین امتیاز به دیدگاه بین 0 رای: