تمــام فعــالیت‌های من در خانواده‌ی گروه تحقیقاتی عباس‌منش
تعداد پرسش‌های من در عقل کل15
تعداد بازدیدهای اعضای خانواده از پرسش‌های من در عقل کل13210
تعداد رأی‌های مثبتی که پرسش‌هایم در عقل کل دریافت کرده‌اند0
تعداد رأی‌های منفی‌ای که پرسش‌هایم در عقل کل دریافت کرده‌اند0
تعداد پاسخ‌های من در عقل کل3504
تعداد رأی‌های مثبتی که پاسخ‌هایم در عقل کل دریافت کرده‌اند379
تعداد رأی‌های منفی‌ای که پاسخ‌هایم در عقل کل دریافت کرده‌اند16
تعداد دیدگاه‌های من در عقل کل13
محصولاتی که خریداری کرده‌ام34
تعداد دیدگاه‌های من در محصولات22
تعداد رأی‌های مثبتی که به دیدگاه‌های من در محصولات داده شده است2122
تعداد رأی‌های منفی‌ای که به دیدگاه‌های من در محصولات داده شده است80
تعداد فایل‌هایی که دانلود کرده‌ام177
تعداد دیدگاه‌های من در فایل‌های دانلودی372
تعداد رأی‌های مثبتی که به دیدگاه‌های من در فایل‌های دانلودی داده شده است464
تعداد رأی‌های منفی‌ای که به دیدگاه‌های من در فایل‌های دانلودی داده شده است1
تعداد رأی‌هایی که من به پرسش‌های دیگر اعضای خانواده در عقل کل داده‌ام1
تعداد رأی‌هایی که من به پاسخ‌های دیگر اعضای خانواده در عقل کل داده‌ام8
تعداد دیدگاه‌های اعضای خانواده در صفحه‌ی شخصی من4
تعداد دیدگاه‌های من در صفحه‌ی شخصی اعضای دیگر خانواده0