دیدگاه‌های گروه تحقیقاتی عباس منش

 • 2.
  2 ماه قبل

  پاسخ به قویترین و عالیترین روش بمباران ذهن برای تغییر باورهای پایدار چیست؟؟؟

  سلام دوست گرامی درباره موضوع تغییر باورها و قوانین این موضوع بارها و بارها و بارها استاد عباس منش توضیحات مفصلی ارائه داده اند تا ما در پروسه تغییر باورها با درک قوانینی مثل قانون تکامل، دچار سوء تفاهم ناشی از توهم که نتیجه اش ناامیدی شدن و ادامه ندادن است، نشویم. یکی از این فایلها جلسه شانزدهم فایلهای مصاحبه شما با استاد عباس منش است. همچنین مبحث قانون تکامل که اصل و اساس تغییر باورها و سپس تغییر نتایج است، یکی از اصول دوره جهان بینی توحیدی است که در تک تک آموزه های این دوره مد نظر قرار داده شده است. که می توانید از این آموزه ها برای حرکت در مسیر صحیح و هماهنگ با قوانین کیهانی کمک بگیرید تا به نتاجی پایدار برسید. زیرا نکته کلیدی این داستان، "نتایج پایدار " است و نه نتایج موقتی. اما دوست دارم فقط این جمله شما را اصلاح کنم که مغایر قوانینی است که من شناخته ام: هر فرد بر حسب باورهایی که دارد، نتایج متفاوتی هم خواهد داشت و این یعنی خاطرات متفاوتی هم خواهد داشت. .
 • 1.
  4 ماه قبل

  پاسخ به بالاخره میتوانیم افراد را تغییر بدهیم یا نه؟

  سلام دوست گرامی افرادی که وارد روابط شما می شوند و نوع رابطه ای که با آنها تجربه می کنید، جزئی از باورهای شما هستند. نتیجه باورهای شما هستند و بازتاب باورهای شما هستند. پیشنهاد می کنم مجددا تمام پاسخ هایی که در این بخش و نیز در مبحث برانگیختگی در روابط در بخش راهکار برای مسائل شما آمده است، با دقت مطالعه نما. شما اول باید اصل و اساس قوانین را درک کنید تا بتوانید راهی به سوی مقاطع بعدی این قوانین بیابید. و قانون اصلی ااین است که تمام اتفاقات زندگی شما نتیجه باورهای خودتان است. به نظرم شما در این قدم مانده اید و باید از این قدم شروع کنید. زیرا تا این قانون را درک نکنید، راهی به سوی ساختن باورهای قدرتمند کننده، نخواهید یافت. راهی به سوی هماهنگی با قوانین نخواهید یافت. در نتیجه راهی به سوی تغییر شرایط زندگی تان نخواهید یافت تا زمانی که نپذیری تمام اتفاقات زندگی ات، بدون استتثناء نتتیجه باورهای خودت است. .