پاسخ‌های عقل کل هدیه گوهری


5330.

پاسخ به وابسته شدن به خواسته

باسلام خدمت شما دوست خوبم. سوال شما ازچندجنبه قابل بررسی وپاسخگوییه. ابتدااینکه احساس بدشما نشانه دوری فکرشما از روح ویاهمون منبع وخداونده.واین احساس بد تازمانیکه روش کارنشه وبه احساس خوب در درون شما تبدیل نشه نه تنها شمارو ازتمام خواسته هاتون دورمیکنه بلکه اززندگی براتون یک جهنم خودساخته میسازه که هرروز دراون بیشتر فرو میرید. پس اگرمیخوای واقعا بخودت کمک کنی.فقط وفقط تمرکز کن روی حال خوبت...ودراین حال نه به ازدواج ونه به هیچ کس وهیچ چیزی فکرنکن..دلیلشم اینه وقتی تو به خدا ومنبع نزدیکتربشی، وقتی توحالت بهتربشه وبه احساس خوب برسی، درمداری قرار میگیری که خواسته هات خودشون بسمتت میان ونیازی نیست اصلا توکاری انجام بدی. وقتی تودرهرحالت، حالت بده وحس بدی داری هیچ نتیجه ای حتی ازانجام اون تمریناتی که انجام میدی هم نخواهی گرفت. چون اولین نشونه انجام درست تمرینات و تغییرباورهات احساس خوبته!!! پس عزمت روجزم کن وبخودت بگو هدف ازخلقت من لذت بردن ازتمام زندگیمه.ورسیدن بخواسته ها نمیتونه حس خوبی بمن بده.تامن ازدرون خوشبختی وحس خوب رو ایجادنکنم. خیلیی از دخترهارومیشناسم که فکرمیکردن اگرازدواج کنن خوشحال وخوشبخت هستن وتمام حال خوبشونو گذاشتن برای بعدازدواج.ووقتی ازدواج کردن نه تنها متوجه شدن آسمون همچنان همون رنگه بلکه دربرزخی گرفتارشدن که تهش حتی به افسردگی وگاهی بجدایی ختم…


5329.

پاسخ به نمیتوانم تمرینات دوره ی روانشناسی را انجام دهم

باسلام خدمت شما دوست گرامی،اگر شما درحال حاضر این مدل انسانها رو نمیبینید واز نزدیک نمیشناسید فقط بخاطر مداریه که دراون قرارگرفتید. شما باید انقدر فایلهارو تکرارکنید و نکته برداری کنید وبااستفاده از تمرینات مرتبط به باورسازی ، متمرکز فقط روی باورهاتون کارکنید. درحالیکه بنظرم ذهن شما فقط بدنبال بهانه ها میگرده برای اینکه تغییر نکنید. اگر موقعیت مصاحبه درحال حاضربراتون مقدورنیست میتونید کتابها، فیلمها و مصاحبه های افراد موفق رو بخونیدو تماشاکنید. و باورهاشونو ازهمون فیلم یا مصاحبه استخراج کنید.وروی اونها کارکنید. اگر به تنهایی زندگی میکنید ودرهرحال خانوادتون در یک جای دیگری هستن.میتونید بخشش ده درصد رو براشون کارت به کارت کنید ؛ بهمین راحتی!! حالا متوجه شدید چقدر ذهنتون روی نکات منفی تمرکز کرده تاجایی که اجازه نمیده ایده های جدیدوبدیهی واردش بشه. تمرکز به نکات مثبت زندگی ودیدن داشته ها وسپاسگزاری برای اونها بزرگترین ومهمترین تمرینیه که هرشخصی که دراین مسیر هستش باید انجامش بده. وشک نکنید ذهن اگربخواد کاری انجام بده هزارراه براش پیدامیکنه واگر نخواد هزاربهانه. شما تمام تمریناتی که قابل انجام دادنه بنویس وانجام بده.ومهمترازهمه روباورهات کارکن.وبعد متوجه خواهید شد که آرام آرام مدارتون تغییر میکنه وبه تناسب اون افراد، اتفاقات وشرایط اطرافتون هم تغییر میکنه. شاد، پیروز وثروتمندباشید


5328.

پاسخ به نگرانی و ترس از مسافرت

باسلام خدمت شما دوست خوبم اگر ازبودن درکنار افرادی به شما احساس بدی دست می دهد اصلا نباید خودت رومجبور به ایجادارتباط بااونها کنی... مامجبور نیستیم باهمه افراد فامیل و دوست وآشنا ارتباط صمیمی داشته باشیم.اگر احساس خوبی بما نمیدهند... اما نکته اساسی ومهم اینه که اگر شما روی خودت کارکنی و بخصوص باتمرکز برنکات مثبت زندگیت توجهت رو ازروی ناخواسته هابرداری،توجهت رو ازروی ویژگیهای منفی افراد واطرافیانت برداری وبنکات مثبتشون توجه کنی، به یک هماهنگی بامبدا دست پیدامیکنی.ودراین فرکانس هرگز انسانهای ناهماهنگ وجودندارن که بخوان بسمت شمابیان ویا بهتون زنگ بزنن برای دعوت ازمسافرت. و... اگرهنوزانسانهای ناهماهنگ رو درزندگیت تجربه میکنی بدون که باید روی خودت کارکنی...که اگر شما تغییرکنی لاجرم انسانهای اطرافت هم بشدت تغییرخواهندکرد...یعنی چه به اینصورت که رفتارشون باشما ودرمقابل شما تغییر میکنه وچه به اینصورت که کلا اززندگی شما حذف میشن. پس براحتی میتونیم بگیم چیزی دردنیای بیرون نیست.وهمچیز ریشه در ذهن ما وباورهای خودمون داره. واین شما هستید که چه آگاهانه وچه نا آگاهانه انتخاب میکنید که چه افرادی وارد تجربه شمادرزندگی بشن.و همینطور افراد چه رفتاری باشما داشته باشن. @@@@@@@@@@@@ دوره مرتبط: -عشق ومودت درروابط @@@@@@@@@@@@ تمرین: هرروز ده مورد ازویژگیهای مثبت اطرافت واطرافیانت روبنویس وبرای اونها ازخداوند سپاسگزاری کنید. شادو ثروتمندباشید


5327.

پاسخ به به راه اندازی کسب کار شخصی در آمریکا بدون سرمایه

باسلام خدمت شما دوست خوبم دوست من برای داشتن یک کسب وکارموفق ، وهمچنین موفقیت درهرجنبه ای اززندگی.این اصلا مهم نیست که شما درچه کشوری ویا چه شهری زندگی میکنید. زیراقوانین خداوند در تمام جهان بشکل یکسان عمل می کند. یعنی اصلا نیازی نیست که من در فلان کشور زندگی وکارکرده باشم تابشما بگم که چطورمیتوانید درانجا کسب درامدکنید. وهمچنین اینکه شما چقدر بتوانید موفق وثروتمند باشید؛ اصلا ربطی به اینکه درچه شغلی باشید هم ندارد. بطور کلی میخواهم بگویم : "موفقیت وثروتمند شدن به هیچ عامل بیرونی وابسته نیست" مادریک جهان کاملا فرکانسی زندگی میکنیم.که هرکسی واقعیتهایی را تجربه می کند که ریشه در باورهایش دارد. پس اصل اینست که برای رسیدن به موفقیت درهرجنبه ای اززندگیمان، ابتدا باورهای درست وقدرتمندی درهمان زمینه درذهنمان بسازیم.وآن وقت همه چیز بخودی خود درست خواهدشد. شماباید مدتی رافقط روی باورهای خودتون کارکنید..وباورهای محدود ذهنی را باباورهای قدرتمند جایگزین کنید وبه اینصورت پس ازمدتی به نتایج عالی خواهید رسید. باورها که آرام ارام تغییرکرد شما به احساس خوب همیشگی میرسید.همان احساس یکی شدن بامنبع. وهمچنین ایده ها به ذهن شما سرازیر میشود. .یعنی تنهاباتغییرباورهای ذهنیست که بهترین ایده های پولسازبه ذهن شما خطورمیکند.ایده های عملی وحرکتی که اگربه آنها توجه کرده وقدم اول…


5326.

پاسخ به داشتن درآمد غیر فعال

باسلام خدمت شمادوست گرامی دوست خوبم اینکه شما چکاری رو میخواید انجام بدید وازچه راهی میخواید به درامد وثروت برسید اصلا مهم نیست...کسب درامد هیچ ارتباطی به زمینه فعالیت مانداره. وهمچنین اینکه من ودوستان دیگرباچه باورهایی تونستیم به باوربرسیم اصلا مهم نیست.چرا؟! چون اونچیزی که درزندگی شما ونتایج شما حرف اول رو میزنه باورهای ذهن خودته. اینکه من روی چه باورهایی کارکردم مشکل شماروحل نمیکنه چون باورهای مخرب وقدرتمند هرذهنی باهم متفاوته. شما قبل ازهرچیز باید بگردی وباورهای محدودت رو درزمینه ثروت پیداکنی.(راهکارش بارها وبارها درهمین بخش عقل کل و درفایلهای رایگان گفته شده) وبعد روی قدرتمند شدن باورهای شخصی ذهن خودت کارکنی.واونوقته که نتایج بسراغت میاد. من یکسری باورهای کلی رو براتون مینویسم چون اکثرا روی این باورها ضعف داریم.و پیداکردن باورهای محدودت هم فقط کارخودته.وهیچکس نمیتونه باورهای یک شخص دیگرروپیدا کنه. ۱باورفراوانی ۲-باوراحساس لیاقت ۳باورایمان بخدا ۴-باورعزت نفس بطورکلی ۵-معنوی دانستن ثروت همچنین غیرازعامل باور درهرموفقیتی عامل علاقه شدید حرف اول رومیزنه..اینکه من فقط وارد کاری بشم که صرفا به درامد برسم هرگزجواب نمیده... اشتیاق سوزان هست که مثل یک سوخت برای جلو رفتن وپیش رفتن درهرکاری عمل میکنه.وباعث میشه از سختیهای راه نترسیم و بدل ترسهامون واردبشیم. علاقه شدید هست که باعث میشه از شکستها ناامیدنشیم و…


5325.

پاسخ به چگونه باور های اشتباه خود را را پیدا کنیم؟

باسلام خدمت شما دوست گرامی دوست عزیز توجه وتمرکز برنکات مثبت یک چیزه و شناسایی باور وساخت باورهای جدید چیز دیگر.اما درنهایت ، نتیجه هردو تمرین منجر به یک احساس خوب همیشگی درماخواهدشد.اگر مدام تمرینات راباتعهد انجام بدهیم. اگرشما مدام درحال درجازدن هستید به این خاطرهست که توجه وتمرکزتون بیش ازاینکه به خواسته هاتون معطوف باشه به ناخواسته ها متمرکزه...وشما فقط درهرلحظه با کنترل احساسی که دارید میتونید متوجه بشید که دارید به چه چیز توجه میکنید. اگراحساس بددارید یعنی افکاربدی درسرتون هست و توجهات کاملا به ناخواسته هاست وبرعکس. واما برای تشخیص باورهاتون براحتی میتونید از معیار نتایج درهمه جنبه های زندگیتون بهره ببرید...مثلا الان درچه شرایط مالی قراردارید؟! ....وپاسخ شما میزان باورهای درست ویانادرست شمارومشخص میکنه.وهمینطور درباره روابط ، سلامتی، و.... یعنی اگرمدام بی پول هستید وزیرکوله باری ازقرض وقسط ، بدونید که ذهن شما پرازباورهای مخرب مالی هستش.که تا تغییرشون ندید نتایج بهمین شکل ادامه پیدامیکنه. یکی دیگه ازمعیارها استفاده ازقانون سوال هستش...شما میتونید باپرسیدن سوالات بشکل مثبت وباکلمات مثبت ازخودتون به پاسخهای زیادی ازطرف ذهنتون برسید..این پاسخها بشدت باورهای مخربتون رو درهمون زمینه مشخص میکنه. مثلا/چرا درامد من ماهی ۱۰میلیون تومن نیست؟! وبعدهرپاسخی که به ذهنتون میرسه یادداشت کنید. والی آخر.. همچنین برای شروع باورسازی، باید…


5324.

پاسخ به چگونه باور های اشتباه خود را را پیدا کنیم؟

باسلام خدمت شما دوست گرامی دوست عزیز توجه وتمرکز برنکات مثبت یک چیزه و شناسایی باور وساخت باورهای جدید چیز دیگر.اما درنهایت ، نتیجه هردو تمرین منجر به یک احساس خوب همیشگی درماخواهدشد.اگر مدام تمرینات راباتعهد انجام بدهیم. اگرشما مدام درحال درجازدن هستید به این خاطرهست که توجه وتمرکزتون بیش ازاینکه به خواسته هاتون معطوف باشه به ناخواسته ها متمرکزه...وشما فقط درهرلحظه با کنترل احساسی که دارید میتونید متوجه بشید که دارید به چه چیز توجه میکنید. اگراحساس بددارید یعنی افکاربدی درسرتون هست و توجهات کاملا به ناخواسته هاست وبرعکس. واما برای تشخیص باورهاتون براحتی میتونید از معیار نتایج درهمه جنبه های زندگیتون بهره ببرید...مثلا الان درچه شرایط مالی قراردارید؟! ....وپاسخ شما میزان باورهای درست ویانادرست شمارومشخص میکنه.وهمینطور درباره روابط ، سلامتی، و.... یعنی اگرمدام بی پول هستید وزیرکوله باری ازقرض وقسط ، بدونید که ذهن شما پرازباورهای مخرب مالی هستش.که تا تغییرشون ندید نتایج بهمین شکل ادامه پیدامیکنه. یکی دیگه ازمعیارها استفاده ازقانون سوال هستش...شما میتونید باپرسیدن سوالات بشکل مثبت وباکلمات مثبت ازخودتون به پاسخهای زیادی ازطرف ذهنتون برسید..این پاسخها بشدت باورهای مخربتون رو درهمون زمینه مشخص میکنه. مثلا/چرا درامد من ماهی ۱۰میلیون تومن نیست؟! وبعدهرپاسخی که به ذهنتون میرسه یادداشت کنید. والی آخر.. همچنین برای شروع باورسازی، باید…


5323.

پاسخ به چگونه باور های اشتباه خود را را پیدا کنیم؟

باسلام خدمت شما دوست گرامی دوست عزیز توجه وتمرکز برنکات مثبت یک چیزه و شناسایی باور وساخت باورهای جدید چیز دیگر.اما درنهایت ، نتیجه هردو تمرین منجر به یک احساس خوب همیشگی درماخواهدشد.اگر مدام تمرینات راباتعهد انجام بدهیم. اگرشما مدام درحال درجازدن هستید به این خاطرهست که توجه وتمرکزتون بیش ازاینکه به خواسته هاتون معطوف باشه به ناخواسته ها متمرکزه...وشما فقط درهرلحظه با کنترل احساسی که دارید میتونید متوجه بشید که دارید به چه چیز توجه میکنید. اگراحساس بددارید یعنی افکاربدی درسرتون هست و توجهات کاملا به ناخواسته هاست وبرعکس. واما برای تشخیص باورهاتون براحتی میتونید از معیار نتایج درهمه جنبه های زندگیتون بهره ببرید...مثلا الان درچه شرایط مالی قراردارید؟! ....وپاسخ شما میزان باورهای درست ویانادرست شمارومشخص میکنه.وهمینطور درباره روابط ، سلامتی، و.... یعنی اگرمدام بی پول هستید وزیرکوله باری ازقرض وقسط ، بدونید که ذهن شما پرازباورهای مخرب مالی هستش.که تا تغییرشون ندید نتایج بهمین شکل ادامه پیدامیکنه. یکی دیگه ازمعیارها استفاده ازقانون سوال هستش...شما میتونید باپرسیدن سوالات بشکل مثبت وباکلمات مثبت ازخودتون به پاسخهای زیادی ازطرف ذهنتون برسید..این پاسخها بشدت باورهای مخربتون رو درهمون زمینه مشخص میکنه. مثلا/چرا درامد من ماهی ۱۰میلیون تومن نیست؟! وبعدهرپاسخی که به ذهنتون میرسه یادداشت کنید. والی آخر.. همچنین برای شروع باورسازی، باید…


5322.

پاسخ به جدایی بهتر است یا جذب

باسلام خدمت شما دوست گرامی ما در روابط چیزی بنام جذب نداریم.یعنی نمیشود بااستفاده ازقانون شخص خاصی راجذب کرد.زیرا افراد وانسانها برای خود فرکانس مجزایی دارند وزندگیشان برطبق باورهای خودشان تغییرمیکند وماهرگزاین قدرت رانداریم که درزندگی شخص دیگری تاثیر بگذاریم حتی اگر فرزندماباشد.ونکته مهم اینکه هیچکس با بزرگترشدن احساسش تغییر نخواهد کردبلکه هرانسان هرچقدربالغترشود دیدگاهایش نیزتغییربیشتری میکند وانتخابهایش هم متفاوت خواهدشد..واین باورهای کهنه وقدیمی رو نباید بپذیرید.وقتی کسی اصرار به رفتن اززندگی مادارد.ماباید براحتی به او این اجازه رابدهیم.چون نگهداشتن یک انسان به زور بی شک عواقب خیلی بدی خواهدداشت.ولاجرم درسالهای آینده بازهم منجر به طلاق باشرایط بدتر خواهدشد. هرانسان که میخواهد اززندگی ماخارج شود حتی اگرهمسرمان باشد ، یعنی مادیگر دریک فرکانس ومدارنیستیم وجهان خودبخود ماراازهم جداخواهدکرد. حالا شما باید چه باورهایی درخودایجادکنید..که بااین جدایی براحتی کناربیایید: شما باید روی باورهای عزت نفس وایمان بخداوندکارکنید.فراوانی را درجهان باورکنید.وباورکنید که این جهان پراز روابط عاشقانه موفق، وانسانهای هم فرکانس باشماست که باعشق بتوانید درکنارهم باشید...کودکان ونوجوانان بی شک نمیتوانند درک بالایی ازهمسری وزندگی مشترک داشته باشند واین نکته بسیار مهم درخیلی ازاقوام وفرهنگها نادیده گرفته میشود.برای ازدواج حتما شخصی راانتخاب کنید که اهداف وارزشهای مشخصی برای خود داشته باشد.ودر تصمیم گیری هم قاطع باشد. ووقتی شما بخودارزشی وعزت نفس برسید.هرگز…


5321.

پاسخ به نشخوار فکری بیش از حد

باسلام خدمت شما دوست گرامی دوست خوبم درابتدا باید ازاین احساس منفی که نتیجه تمرکز بیش ازحد به یک ناخواسته هستش دربیاید...یعنی باتغییر دیدگاه وتغییر نقطه تمرکز باید خودتون رو به احساس بهتربرسونید...ومیتونید باپرسیدن این سوال ازخودتون به جوابهای عالی برسید: "من چطوربه این مساله نگاه کنم که احساسم کمی بهتربشه؟" این پرسش همواره پاسخهای عالی روبدنبال خودش میاره و بی شک به احساس بهترمیرسید. اما مساله اینجا تموم نمیشه...چون زمانی ماباید باتغییر نقطه تمرکز به همه چیز پایان بدیم که بایک تضاد روبروشده باشیم که هیچ چیزش دست مانباشه.ویک عامل بیرونی اون رو بوجوداورده و مدیریت میکنه. اما اونچیزی که شما بااون روبرو هستید یه مساله هستش که باید باداشتن باورهای درست به راه حلش برسید. ابتداباید باورکنید که راه حل هرمساله ای دردل خودش هست.واگراین رو باور کنید حتما پیداش میکنید. همونطور که خداوند درقران گفته: "براستی که بهمراه هرسختی آسانیست" پس این باور رو که" پاسخ وراه حل این مساله در درون خودش هست" در ذهنتون باتکرارایجادکنید...وبعدخواهید دید که چطور به راه حلهای عالی دست پیدامی کنید. والبته باید خودتون روهم باورداشته باشید.که انسان قدرتمندی هستید و توانایی این رو دارید که حتی بزرگترین مسائل زندگی رو براحتی حل کنید. یقین دارم همه چیز براحتی دراین زمینه…


5320.

پاسخ به پول قرض بگیرم یا نه؟

باسلام خدمت شما دوست گرامی اینکه شما برای شروع کسب وکارتون به مبلغی نیازدارید که الان در زندگی وحساب شمانیست؛ ریشه درچندباورمخرب درذهن شماداره.که اگرهم به این شکل شروع کنید هرگز موفق نخواهیدشد..چون این کسب وکار نیست که برامون درامد وثروت میاره.بلکه باورهای درست وقدرتمندیه که مارو بسمت ایده های عالی وقدمهای بعدی درهرکسب وکاری هدایت میکنه...باورهای قدرتمند اصلیترین عامل برای موفقیت ما درهرجنبه ای اززندگی هستن... وحالا باورهای مخربی که دراین عمل شما نهفتست وباعث شده این ایده به این شکل به ذهن شماخطورکنه: ۱باورنکردن خداوند وقوانین جهان: شماباورندارید که خداوند دراین جهان قوانینی قرارداده که اگر باورشون کنید وبهشون عمل کنید اونوقت ۲×۲شما ۴نمیشود بلکه ۶ میشود ودرادامه به بینهایت میرسد... ۲-عدم احساس لیاقت: شما خودت رو وتواناییهات رو برای ساختن ثروت باورنداری.و برای همین اولین ایده ای که به ذهن شماخطورکرد قرض گرفتن بود. ۳-عدم باورفراوانی شما باودنداری که دراین جهان بینهایت ثروت وموقعیت برای پول بدست اوردن وپول ساختن هست.که فقط زمانی می بینیش که باورش کنی...ثروتها ونعمتها دراین جهان هرلحظه درحال باریدنه.فقط باید باورکنی و باورهاتوقدرتمندکنی تادرها بسمتت بازبشه ۴-بایدباورکنید که بهترین سرمایه برای شروع هرکسب وکاری ، پول وامکاناتیه که الان داریم...نه قرض ووام و...یعنی شمااگر باداشته هات شروع کنی و روباورات کارکنی انقدر…


5319.

پاسخ به احساسات شعله ور شده

باسلام خدمت شما دوست گرامی همونطور که میدونید ما درجهانی فرکانسی وارتعاشی زندگی میکنیم که هرفرکانس ما بازتابی داره.وهر عمل عکس العمل... ماهرچقدرهم روی خودمون وباورهای مختلف کارکرده باشیم نمیتونیم ادعاکنیم که دیگه همه چیزدرسته.چون همیشه باورها بازجای کارداره...تاجایی که استاد هم هنوز وهمچنان روباورهاشون کارمیکنن. مطلب بعدی سوالیه که بایددراین زمینه ازخودت بپرسی؟ وپاسخهای درونیت روبنویسی.اون پاسخها باورهای محدودت رو دراین زمینه به شمانشون میده. ۱ چرامن هردخترزیبارویی میبینم عاشق ووابسته میشم؟ بعد هرپاسخی که به ذهنت میرسه بنویس. ۲-چگونه در روابطم قویترشوم ونتیجه بهتری بگیرم؟! وبنویس. ازپاسخهات باورهای محدودت روپیداکن.وروی اونها خیلی کارکن.وبی شک ریشه درباورعزت نفس شماداره. -عدم احساس ارزشمندی -عدم احساس لیاقت -نیازبه گرفتن تاییدوتحسین دیگران. وهمچنین اون باوراساسی که باید خیلی روش متمرکزبشید جدایی روح شما ازذهنه...وقتی عاشق میشی حست بده یاخوبه؟ بی شک احساس خوبی در وابستگی تجربه نمیکنید.واحساس بد یعنی جدایی روح وذهن..یعنی دورشدن ازاصل وخداوند.که دربحث روابط بسیار بسیار مهمه... شما وقتی ایمانت بخدا بیشتربشه.نه اینکه دیگه ازروابط لذت نبری ویا گوشه نشین ومنزوی بشی!!! بلکه وقتی به هماهنگی باخدابرسی احساس خوبت وفرکانس مثبتت همیشگی میشه.ودرهمین فرکانس مثبت افرادی هم جنس خودت رو جذب میکنی.واگرباز فقط روی خداحساب کنی و عشق اون فرد روهم لطفی ازالطاف خداببینی.انقدرعشق دریافت میکنی که متعجب میشی.…


5318.

پاسخ به چگونه روح وروانم را آروم کنم

باسلام خدمت شما دوست گرامی اگر بخوام تمام سوال شمارو دریک عبارت خلاصه کنم وبراتون حال حاضرتون روشرح بدم اون عبارت اینه: "احساس بد" عامل اصلا مهم نیست.این حال شما ممکنه ریشه در باورهای منفی ذهنت، تمرکز وتوجه به نکات منفی زندگیت، ویا هردلیل دیگری داشته باشه...اما نتیجش به یک احساس بد عمیق در وجودتون منجرشده. واحساس بد یعنی دوری روح شما ازخداوند... پس هرراه حلی باید ابتدا درقلب شما ایمان رو قویترکنه.وروح شماروبه خداوند که منبع ومنشا این جهان هستی هست متصل کنه.وبه شما احساس بهتری بده. برای رهایی ازاین مداراحساسی شما ابتداباید ازچیزی خشمگین وعصبانی بشید.وبدون آزار رسوندن بکسی و درتنهایی خودتون اون خشم روازراه درست تخلیه کنید.مثل مشت زدن به یک متکا یابالشت.ویا دادزدن دریک دشت ویابیابون اطراف شهر.درهرحال شماباید بایک خشم روبروبشید وتخلیش کنید...تا ازاین مدار خارج بشید.(مرحله اول) دروحله دوم که کمی احساس خالی شدن کردید بایدببینید چه راهی براتون ازلذت بیشتری برخورداره برای به خدارسیدن...این یک چیز سلیقه ایه...اگرنمازخوندنه حتما دورکعت نمازبخونید...اگر با تفریح حستون بهترمیشه حتمابه یک گردش ویاسفربرید..تا.مدتی فقط باید کارهایی روانجام بدید که حس بهتری به شمامیده.با انسانهایی ملاقات کنید که حال خوب وانرژی مثبت رو بشما منتقل میکنن...بشدت تاکید میکنم ازشنیدن ومطالعه هرگونه اخبار خودداری کنید...ازتماشای فیلمهایی بامحتوای غمگین و…


5317.

پاسخ به گران شدن قیمت کالا ها و ناتوانی در تهیه جهیزیه مطلوب

باسلام خدمت شما دوست خوبم سوال شما ازچندجنبه قابل بررسیه.وشامل باورهای مخرب مختلفی درذهن شماست. درابتداباید خدمت شمابگم اینکه درذهنت تمام آینده زندگی مشترکت، آبروی همسرت و...رو منوط به بردن یک جهزیه صدمیلیونی میدونی.ریشه درنگرانی وترس ازدست دادن درشما داره.که اخطارمیدم حتما بانگاه جدید ونگاه بزرگتر به جهان هستی حلش کنی.که اکراینکاررونکنی درزندگی آیندت لاجرم به مشکل برخواهی خورد...چون همسرشما هم مثل هرانسان دیگری عملتون رودرک نمیکنه بلکه فرکانسی رو که ازانجام اون عمل ارسال کردید میگیره.که اگر اون فرکانس وابستگی وترس ازدست دادن باشه بی شک نتیجش دورشدن ایشون ازشما بطور ناخودآگاه خواهدشد. برای حل این باورشماباید بشدت روی عزت نفست کارکنی.روی باورهایی مثل خودارزشی، احساس لیاقت، نیازنداشتن به تایید وتحسین دیگران و.... وقتی توبرای خودت و درونت ارزش قائل بشی وبی قیدوشرط وبدون جهزیه صدمیلیونیم خودت رو دوست داشتی وارزشمند دونستی، بی شک بقیه هم شمارو همینطورکه هستی میپذیرند وحتی عاشق شمامیشن.دنیای بیرونی بازتاب باورهای درونی و ذهنی ماست.. -دومین باوری که باید روش کارکنید باورایمان بخداونده.لطفا خداوند رو وقدرتش وقوانینش رودرجهان باورکنید...این جهان جهان فرکانسیه وعمل شما اصلا مهم نیست..مهم اون باوریه که باعث ایحاداون عمل درشماشده..وقتی فراوانی رابطه موفق و روابط عاشقانه روباورکنید، وقتی باورکنید که انسان فوق العاده برای ازدواج دراین جهان بسیارفراوونه به این…


5316.

پاسخ به عملی کردن ایده کسب و کار

باسلام خدمت شما دوست گرامی ابتدا بابت ایده عالیتون باید تبریک بگم..وبعد بشدت شنارومنع کنم ازانجام هرکاری که زیربناش احساس ترس هستس.حالا ترس ازهرچیزی مثل یک شریک نابکار، دزدیده شدن ایده، و.... چیزی که درابتدای هرچیز درباورهاتون به چشم من خورد کمبودعزت نفس هستش، چون بطورناخودآگاه شمارو وادار به گرفتن شریک کرد... مابرای چی بسمت شریک گرفتن جذب میشیم؟! ۱-دردرونمون فکرمیکنیم یک نفرازما باهوش تر، کارامدتر، پولدارتر و...هست که اگراون بیادبامن کسب وکارم عالی میشه. ۲- این عمل چه بطورآگاهانه وچه ناآگاهانه ریشه درکمبودعزت نفس ماداره چون میخوایم اگر روزی درکارمون شکستی خوردیم ویاموفق نشدیم، دراحساس تقصیرهم شریک داشته باشیم ویااصلا مشکل روبگردن دیگری بندازیم...وبطورساده تر بگم نمی خوایم مسوولیت کامل عملی که میخوایم انجام بدیم برعهده بگیریم...ودقیقا شراکت ریشه درباورهای مخرب ماداره. وبرای همینه که استادهمیشه تاکید دارن قبل ازانجام هرکاری، مثل ازدواج، شروع یک کسب وکار و...روی عزت نفسمون کارکنیم.چون انقدر زوایای مختلف داره این باور، که گاها ازچشم وذهن ما پنهانه... نکته بعدی باورایمان بخداونده.اینکه مادرهرکاری فقط باید روی خداوند حساب کنیم واون رو بعنوان تنها قدرت دراین جهان باورکنیم.وکسی که به این شکل باورداشته باشه هرگز وهرگز از چیزی نمیترسه.وکاری رو که ازنظرش درسته واحساس خوبی بهش داره انجام میده وایمان داره که خداهست، وخدادرهرلحظه کمکش…


5315.

پاسخ به لزوم لو دادن همکار خائن

باسلام خدمت شما دوست گرامی تجربه هر چیزی در دنیای بیرونی وخارجی ما بازتابی ازباورها ودنیای درونی ماست...واین یعنی شما خیانت رودربیرون ازخودت تجربه نمیکنی مگر روزها و ساعتها ورودیهای منفی دراین زمینه چه ازطریق شنیدن اخبار متفاوت ومختلف از جامعه وخانواده و....وچه ازطریق مطالعه و...وارد ذهن شماشده.واین باوربه این شکل در واقعیت زندگی شما بروزپیداکرده... دنیای بیرونی ما چیزی خارج ازدنیای درونی مانیست..وشماهمچنان باتمرکز برروی این موضوع وباتوجه به اصل مساله یعنی همون "خیانت" دارید بیشتروبیشتر اون رو به اشکال مختلف وارد زندگیتون می کنید. توجه چه به شکل تکرار درذهن، چه بصورت نوشتن، وچه حرف زدن درمورد یک موضوع شکل میگیره.وجهان هستی بشدت به توجهات ما واکنش نشون میده وبازتابش رو به زندگی ما واردمیکنه. شما درابتداباید باورکنید که این جهان قوانین ثابتی داره که تحت لوای عدل خداونده.وهیچ کس ازاین قوانین راه گریزی نداره..پس احساس نکنید که اگرشما به دادشرکت ورییستون نرسید همه چیز نابودخواهدشد... وهمینطور باورکنید درجهانی که به شکل فرکانسی هستش اصلا ظلمی وجودنداره.ورییس شماهم داره نتایج باورها وفرکانسهایی که باتوجهاتش به جهان فرستاده دریافت میکنه.پس دلسوزی واقعا دراین جهان بی معناست.وچه بسا بسیارهم به ضررخودتون تموم بشه.هیچ چیز دراین جهان اشتباهی نیست.ودقیقا هرکس درجای درست وشرایط درستی قرارداره..اصلا چیز غلطی وجودنداره که مابخوایم درستش…


5314.

پاسخ به بی تفاوتی و بی انگیزه بودن نسبت به زندگی و خواسته ها

باسلام خدمت شما دوست گرامی برای هرتغییری در زندگی ابتدا ماباید درمدار اون تغییر قراربگیریم...که اگردرمدارش نباشیم روزها وساعتها هم پای صحبت اساتید ودوستان بنشینیم بی فایدست. قدم اول شما این خواهدبود که ازوضعیت فعلی زندگی خودتون عصبانی و ناراضی بشید.وازته دل بخواید که همه چیز تغییرکنه...یعنی وضعیت فعلی درقلبتون همراه بارنج بسیار و موقعیتی که قصد آفرینش اون رو در زندگیتون دارید ( مانند ثروت، سلامتی بیشتر، روابط عاطفی عالی، نزدیکترشدن بخدا،آرامش روحی و...) در درونت احساس لذت و شوق بسیار ایجادکنه...واونوقته که شما درمدارتغییر قرار گرفتید...و بعد خودبخود به مسیرهایی هدایت میشید که به شما کمک میکنه رشدوپیشرفت کنید. ما برای رسیدن به هرخواسته ای درزندگی ابتدا باید از درونمون اشتیاق سوزان داشته باشیم و دوم باورهای متناسب بااون خواسته ویاهدف....واین دو اصل اساسی برای رسیدن به یک خواسته هستش. شما درابتدا هدف ویاخواستت رو مشخص کن (مقصد) بعد بنویس که چرا میخوای اصلا به اون هدف برسی...تامیتونی و تا چیزی یادت میاد به نوشتن ادامه بده.پاسخ این سوال به شما انگیزه فراوان برای ادامه خواهدداد.(انگیزه) ویادتون باشه هرگز نباید درذهنت مسیر رسیدن روتجسم کنی چون ازهزاران راه مامیتونیم به هدفمون برسیم.واون راهها زمانی بما نشون داده میشه که قدم اول رو برای اون هدف برداریم..پس هرگز به…


5313.

پاسخ به کار فیزیکی به چه مقدار در موفقیت تاثیر گذار است؟

باسلام خدمت شما دوست خوبم، گاهی اگر مستقیم به جنگ یک باور محدود برید محکوم به شکست خواهید بود...شما همینکه این باور محدود رو بامقاومتهای ذهنت پیداکردی، مهمترین گام رو در تغییر این باور مخرب برداشتی... مادرجهانی کاملا فرکانسی زندگی می کنیم که واقعیت ما صددرصد از ذهن ما نشات می گیره، یعنی ذهن می بیند، ذهن می شنود، ذهن توجه می کند و ذهن تکرار می کند ونتیجه همه این پروسه ، باوریست در ذهن شما که زندگی شما را شکل می دهد...یعنی این باورهای ماست که دراین جهان قانونمند زندگی واقعی مارا شکل می دهند. اما وقتی یک باور به درستی درذهن ایجادبشود با گفته شدن ایده ها بوسیله نشانه ها و الهامات به ما، بی شک منجر به یک حرکت فیزیکی خواهد شد...اما حرکت فیزیکی درمسیر درست، حرکت فیزیکی هدفمند... که اگراینطورنبود؛ ماافراد زیادی رومیشناسیم که ساعتهای زیادی درطول روز کارمیکنند وکارمی کنند اما به اصطلاح هشتشان گرو نهشان است. پس حرکت فیزیکی به تنهایی نه تنها کافی نیست بلکه تنها باعث هدر رفتن وقت وانرژی ما می شود.. پس می توان نتیجه گرفت که همه چیز به باورهای ما ربط دارد...وکارفیزیکی هیییچ تاثیری بر ثروتمندشدن ما ندارد. بخدا همه چیز باوره، همه چیز باوره، همه چیز…


5312.

پاسخ به دوس دارم برای تمرین شکرگزاری و تمرکز رو نکات مثبت وقت بزارم

باسلام خدمت شما دوست خوبم اصلا نیازی نیست که برای داشتن حس خوب هرلحظه درحال نوشتن تمرینات باشید، حس خوب باید درذهنت ایجادباشه..باتغییرباورهات ،با توجه وتمرکز به نکات مثبت زندگیت،با سپاسگزاری قلبی از هرنعمتی که خداوند تاالان ودرهرلحظه به شما میده.. شما کافیه روزی ده عدد ازشکرگزاریهاتو دردفتر شکرگزاری مکتوب کنی. درباقی زمان ها وقتی در روی هرکاری هستی باید آگاهانه تمرکزت روی داشته هات،نکات مثبت زندگیت ،نکات مثبت دیگران و...باشه...تا هرلحظه اززندگیت رو دراحساس خوب ولذت باشی...که اگربه این احساس رسیدی یعنی درمسیر درست و صراط مستقیم قرارداری.. احساس خوب ما نشانه نزدیکی به خداونده واین یعنی ذهن و روح ما بسیاربه هم نزدیک شده، واین یعنی بالاترین فرکانس ونزدیکترین فرکانس به مبدا ومنشا جهان هستی... آرام آرام که پیش میری وتکامل روطی میکنی متوجه میشی که کلا اتفاقات زندگیت، افرادی که بااونها ارتباط داری و حتی زندگی روزمره شما درخور تغییرشده وهمه چیز تحت تاثیر فرکانس جدیدت قرارگرفته و متحول شده ، یعنی وقتی شمادرفرکانس مثبت وجدیدت به ثبات برسی جهان هستی هم در ایجاد احساس خوب بیشتر، و احساس لذت بیشتر به شما کمک میکنه...واین یعنی : ورجهان هرچیز، چیزی جذب کرد/گرم ، گرمی راکشید و سرد،سرد فرکانس مثبت شما، اتفاقات، شرایط، آدمها وایده های مثبت بیشتری…


5311.

پاسخ به باور های امامان معصوم

باسلام خدمت شما دوست خوبم همه داستانهای مظلومیت امام ها ، جد اندر جد وسینه به سینه به مارسیده و هیچ استناد تاریخی نداره...وما چون باورداشتیم که پدران ما وپدران پدران ما همه چیز رومی دونن اونهارو بی هیچ سوالی و شکی قبول کردیم... ببینید هرانسان بزرگ وموفقی (که ائمه هم جزوشون هستن) برای خودش درزندگیش اهدافی داشته ، و باباورهای درستش به اون اهداف رسیده وبی شک میدونسته که برای رسیدن به هرهدفی باید بهاش روبده..وباعشق هم این کارروانجام داده...مثلا امام علی جای پیامبرخوابیده..واصلا دردلش هم یک لحظه حس بدبختی نداشته..چون رسالتش روترویج یکتاپرستی میدونسته...وامام کاظم درزندان و.... نگاه مظلومیت وار ، نگاه مردم عامه هستش که هیچوقت نه هدفی رودنبال کردن ونه اصلا میدونن که هدف داشتن جی هستش...ویک عمر باترسهاشون که دقیقا نشانه بی ایمانی هست زندگی کردن... امام حسین وقتی از عربستان باخانواده بسمت عراق رفتن برای رسیدن به هدفشون قدم اول روبرداشتن وحتی میدونستن که ممکنه بهای این حرکت جان خودشون وعزیزانش باشه...وحتی یک لحظه هم شک نداشتن ویا احساس اینکه یک قربانی هستن ویایک مظلوم.هرگز، هرگز.. ونشانه وسندیت این دیدگاه توحیدی درراه هدف هم میشه درسخنان حضرت زینب درشام، بعدازواقعه عاشورا به وضوح دید وشنید که ایشون فریادزدن که" "من درواقعه عاشورا چیزی جز…