فکر خدا را بخوانیم

نوشته‌ها

خدا را بهتر بشناسیم (قسمت دوم)

/
    در فایل "خدا را بهتر بشناسیم" سعی استاد عباس منش بر…

بررسی دیدگاههای آلبرت انیشتین توسط استاد عباس منش

/
درسهایی از آلبرت انیشتین در این برنامه استاد عباس منش در مورد موارد زیر توضیحات ارزشمندی ارائه می کند