چشم زخم در قرآن

نوشته‌ها

معجزات علمی قرآن

/
قرآن کتابی است که علاوه بر اینکه برنامه‌ی کامل زندگی یک مسلمان را در بر دارد در مورد بسیاری از…

معجزات ریاضی قرآن

/
سعی شده است که معجزات ریاضی و علمی که تا به حال کشف شده است آورده شود. ابتدا توضیح مختصری…

خدا تاس نمی اندازد!!!

/
مردمی هستند که هر روز به دنبال خوشبختی در کازینوها می روند