اشتراک ایمیلی

از این پس در بخش «اشتراک ایمیلی» در «پروفایل من»‌ می‌توانید پرسش‌هایی را که در عقل کل مشترک شده‌اید (یعنی زمانی که پاسخ یا دیدگاهی برای آن‌ها در سایت قرار می‌گیرد، به شما ایمیل ارسال می‌شود) و همچنین اعضایی که فعالیتشان در سایت را دنبال می‌کنید‌ (و زمانی که دیدگاه/پاسخ/پرسش منتشر می‌کنند‌، ایمیل دریافت می‌کنید)، مشاهده کنید.

با کلیک روی عنوان سؤال‌، یا نام عضو مورد نظر به صفحه‌ی آن منتقل شده و در آنجا می‌توانید اشتراک مورد نظر را لغو کنید. 

از این پس‌، شما حتی می‌توانید از پرسش‌های خودتان در عقل‌کل هم‌، لغو اشتراک کنید و ایمیلی در خصوص پاسخ‌ها یا دیدگاه‌های جدید آن دریافت نکنید (تا پیش از این‌، برای پرسنده‌ی یک سؤال‌، امکان لغو اشتراک وجود نداشت).