نحوه صحیح برخورد باتضاد

نحوه صحیح برخورد با ناخواسته ها (تضادها)

هیچ روزی نمی‌رسد که در زندگی ما هیچ مسئله‌آی برای حل نباشد.

حتی موفق‌ترین افراد که تمام سعی‌شان درک قوانین زندگی و هماهنگ شدن با آن قوانین است نیز قطعاً با تضادهایی مواجه خواهند شد زیرا این راه رشد جهان و راه رشد آدماهاست.

اما چیزی که تعیین می‌کند خواسته‌تان را تجربه کنید یا آنچه را که نمی‌خواهید، مسائلی که با آن مواجه می‌شویم نیست، بلکه تمرکز ما و واکنش ما به آن چیزی است که آنرا مشکل نامیده‌اید.

منظورم این است که: اگر یادتان مانده باشد که مسائل و مشکلات، مبنا و هسته‌ی اصلی توسعه و پیشرفت مان اند…

اگر یادتان مانده باشد که ناخواسته‌ها (تضادها) بهترین دوست ما برای وضوح خواسته‌های واقعی مان هستند…

آنگاه نه تنها از آن مشکلات کمترین آسیبی نمی‌بینیم، بلکه در نهایت متوجه می‌شویم که این ناخواسته آمده‌اند تا فقط و فقط به ما سود برسانند! تا سرعت پیشرفتمان را بهبود ببخشند…

تا بتوانیم اولویت‌های زندگی مان را واضح تر تشخیص دهیم… تا آنچه را که می‌خواهیم از دلِ این تضاد انتخاب کنیم… این یعنی عمل به قوانین کیهانی در تمام جزئیات زندگی!

اما اگر این موضوع را فراموش کرده باشید، آنگاه نه تنها به ناخواسته‌های بیشتری اضافه می‌کنید، بلکه با تمرکز بر آن‌ها و ایجاد احساسِ بد، درون حلقه ای از مشکلات تکراری گیر خواهید افتاد…

و تاکید می‌کنم:

اگر بدانید که انرژی لازم برای خلق یک تجربه بسیار خوب از برخورد با یک مشکل یا ناخواسته، زاده می‌شود… و از قدرت تمرکزتان مطلع باشید و بدانید که می‌توانید با تمرکز بر خواسته‌ها، آن‌ها را به زندگی‌تان دعوت کنید… نه تنها دیگر از مشکلاتتان گله و شکایت ندارید، نه تنها نگران نمی‌شوید و احساس بدی ندارید، نه تنها به مشکلات تکراری برخورد نمی‌کنید، بلکه با ایجاد هماهنگی بین ذهنتان و روح، با قدرت حقیقی‌تان همراه شده و انرژی ای از جهان را به خدمت خود در می‌آورید که نه تنها خواسته‌هایتان را خلق می‌کند، که جهان را نیز رشد می دهد…

آنگاه دیگر نمی‌خواهید جهانتان بدون مشکل و مسئله باشد… چون می دانید که چیزهایی را که مسئله یا مشکل نامیده‌اید، مبنای کشفِ رویایتان اند… می دانید که با استفاده از قدرتِ تمرکز بر آروزهایتان، آنرا تبدیل به واقعیت زندگی‌تان می‌کنید… می دانید که این تنها راهِ رشد و توسعه است و بدون وجودِ این تضادها، هیچ خواسته‌ی واضحی نخواهید داشت…

و روزی که خواسته ای برای رسیدن به آن نداشته باشیم، روزی که مسئله ای برای حل کردن نداشته باشیم، روزی که تضادی نباشد، هیچ حرکتی و هیچ ادامه ای هم نخواهد بود… روزی است که خواهیم مرد…

اگر چنین نگاهی را بیاموزی، آنگاه در برابر آنچه که دیگران مشکلات می‌نامند، فقط می‌توانی سپاس گزار باشی… فقط می‌توانی احساس خوبی داشته باشی… سپاس گزار برای فرصتی که برای رشد و توسعه‌ات آمده است…

و یادت باشد که احساس خوب داشتن، از همه چیز مهم تر است!

این همان چیزی است که می‌توانیم آنرا شیوه صحیح برخورد با ناخواسته‌ها بدانیم

دوست دارم داستانِ برخورد  شما با ناخواسته‌ها و پیامی که از آن‌ها برای پیشرفتتان دریافت کرده‌اید را در قسمت نظرات این صفحه برایم بنویسید…


داستان کادوی تولد من

توضیحات بیشتر در مورد دوره ” ارزش تضاد | مشکلات، دلیل اصلی موفقیت ما”


 

توجه

این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.

توجه

مشاهده‌ی دیدگاه‌ها، فقط برای دوستانی که عضو سایت هستند‌، امکان‌پذیر است.
برای ورود به سایت یا ساختن حساب کاربری جدید از اینجا وارد سایت شوید.