طی سالها فعالیت‌مان در جنبه‌ی‌، «کشف قوانین زندگی» به منظور همراه شدن با آن قوانین برای ساختن شرایط دلخواه در زندگی‌، ما امکانات بسیاری در سایت گروه تحقیقاتی عباس‌منش فراهم نموده‌ایم تا تغییر باورها‌، برای شما کاری ممکن و مسیر این تغییر لذت بخش باشد.

با وجود این‌، وقتی در بخش نظرات سایت‌، با سوالاتی مواجه می‌شویم که‌ قبلا پاسخ آن سوالات و راه حل آن مسائل در بخش‌های متعدد سایت‌، به صورت مفصل توضیح داده شده است‌، متوجه می‌شویم که دوستان زیادی هنوز با بسیاری از بخش‌ها و امکانات سایت را نمی‌شناسند و این گنج‌ها با اینکه در دسترس‌شان قرار داده شده‌، همچنان دست‌نخورده باقی مانده است.

برای همین‌، تصمیم گرفتیم با تهیه مجموعه فایلهای معرفی امکانات سایت گروه تحقیقاتی عباس‌منش‌، قدم به قدم‌، تک تک بخش‌ها و امکانات سایت را به شما معرفی کنیم و به این وسیله‌، گام بزرگی در جهت گسترش این آگاهی‌ها برداریم و کمک کنیم تا جهان جای بهتری برای زندگی باشد.