مصاحبه شما با استاد عباس منش – قسمت شانزدهم

افراد زیادی وقتی از نقش باورهای خود در نتایج زندگی شان مطلع می شوند، به دنبال روشی جادویی برای تغییر باورهای شان هستند زیرا نمی خواهند بهای موفقیت شان را بپردازند.

مگر می شود عاشق نویسندگی باشی اما از تمرکز و تلاش برای مهارت بیشتر در این باره، لذت نبری!

مگر می شود عاشق فوتبال باشی، اما وقت گذراندن برای تمرینات برایت زجر آور باشد؟!

فردی که عاشق نویسندگی، فوتبال و… است، لذت بخش ترین لحظات زندگی اش را زمانی می داند که صرف تمرین و تلاش برای کسب مهارت در بهتر نوشتن یا بهتر ضربه زدن به توپ می گردد.

وقتی این حد از عشق و تمرکز، با باورهای قدرتمند کننده ی هماهنگ با آن خواسته همراه گردد، فرد را به مسیر راهکارها، ایده ها و الهاماتی هدایت می کند که این علاقه و تمرکز به ثمر نشسته و از او فوتبالیستی ماهر یا نویسنده ای با کتابهای پرفروش می سازد.

پس اگر هدفی داری اما علاقه ای به پرداخت بهایش نداری، یعنی هنوز ایمان و عشق واقعی نسبت به آن هدف نداری. یعنی آن هدف آنقدرها برایت جدی نیست و تا زمانی که چنین حدی از ایمان، علاقه و تعهد برای پرداخت بهای اهداف در وجودت شکل نگیرد، راهی به سمت ساختن باورهای قدرتمند کننده و هدایت به مدار خواسته ات نداری.

نتایج تو زمانی تغییر می کند که مدارت تغییر کند. تنها زمانی به خواسته ات می رسی که باورهای هماهنگ با خواسته ات را بسازی.

اما منظور از باور ساختن، نشستن در یک گوشه و تجسم برای پدیدار شدن هدف نیست. بلکه تجسم یا هر تلاش ذهنی ای که صرف کنترل ورودی های ذهن و هدایت ذهن در جهت اهداف می گردد، بخشی از مسیری است که سبب هدایت به سمت اقداماتی می شود که موجب ورود به مدار خواسته می گردد.

باور ساختن چیزی جدا از اقداماتی عملی در جهت آن باورها نیست. نتیجه باور، همیشه یک اقدام عملی است. اگر ایمان و باور شما منجر به اقدام عملی در آن مسیر نمی گردد، یعنی اصلا ایمانی وجود ندارد و باوری ساخته نشده است.

اقدامات شما همیشه به اندازه باورهایی است که ساخته اید. اگر اقدامات ات سطحی و غیر جدی است، یعنی باورهای ات سطحی است.

اما مشکل اینجاست که افراد میوه باورها را می خواهند بدون اینکه قصد پرداخت بهای ساخته شدن ریشه ها را داشته باشند. برای همین آدمهای کمی موفق به ساختن باورهای قدرتمند کننده می گردند.

باور ساختن از یک ایمان شکست ناپذیر و عشق وافر برای حرکت در مسیر اهداف شروع می شود. سپس با عمل به ایده هایی که در هر مرحله از این مسیر به شما گفته می شود، کم کم ریشه باورهای قدرتمند کننده در وجودتان شکل می گیرد و با هر اقدام بعدی، کم کم جوانه زده و تبدیل به درختی پرثمر با ریشه هایی عمیق می گردد که خود را در قالب، ایمان راسخ تر، جسارت و اعتماد به نفس بیشتر برای برداشتن قدم های محکم تر و نیز نتایجی نشان می دهد که هر بار بهتر و بهتر می گردد.

آنچه شما را در مدار خواسته ات ثابت قدم نگه می دارد و به موفقیت هایت دوام و ثبات می بخشد، باورهای ریشه داری است که بهای رشد آنها را به کمک وفادار ماندن به اصولی پرداخته ای که در ابتدای راه برای خود در نظر گرفته ای.

اصولی که وفاداری به آن موجب می گردد فارغ از اینکه دیگران چه روشی دارند، یا شرایط  چقدر سخت شده، یا نجواهای ذهنت نزدیک است گمراهت نماید، تو را وادار به حفظ ایمان و ماندن در مسیر صحیح می نماید.

“تعیین اصول در ابتدای راه و وفاداری به اصول در تمام طول مسیر”، شیوه ای جادویی است که موجب ایجاد نتایجی باورنکردنی می گردد. همانگونه که به من در مسیر رسالتم یعنی “اشاعه توحید” کمک نموده و مرا در این مسیر ثابت قدم نگاه داشته.

من از اولین قدم، بهای این هدف را پرداخته ام و تحت هر شرایطی، به آن اصول وفادار مانده ام.

چه در نقطه شروع که تمام درآمدم را صرف خریدن کتابهایی برای درک بیشتر قوانین کیهانی می نمودم  و چه در آنجا که حتی حادترین شرایط مالی، موجب نشد ذره ای از اصولم کوتاه بیایم یا ایمانم را حفظ نکنم. ایمانی که موجب می شد پیشنهاداتی را با یقین رد نمایم که برای هر انسانی در آن شرایط بحرانی، وسوسه برانگیز است.

زیرا ایمان داشتم که هرگز نمی توان از مسیری ناصحیح به نتیجه ای صحیح رسید. زیرا قانونش است که اگر می خواهی ریشه ها قوی و عمیق باشد، باید خشت اول درست بنا شود.

من روی وعده خدا و پاداش هایش حساب کردم. چنین حدی از ایمان و توکل، برایم آرامش، رضایت و پای حرکت در این مسیر شد تا با عشق از تمام این مسیر لذت ببرم. به سبب این حد از احساس خوب، حتی لحظات به ظاهر سخت مالی هم برایم نعمت شد. زیرا نعمت ها و برکت های زندگی کنونی من، حاصل برخورد با آن تضادها و شکل گرفتن خواسته هایی شد که ایمان و انگیزه ی بیشتری به من، برای ادامه این مسیر بخشید.

می خواهم بگویم خداوند پاسخ می دهد اگر ایمانت را نشان دهی، به اصولت وفادار بمانی و بهای خواسته ات را بپردازی.

زیرا بهشت را به بها دهند و نه به بهانه!

سید حسین عباس منش


موضوعاتی که در این فایل توضیح داده شده است:

آیا فقط می توان با تجسم یا تکرار عبارت تاکیدی باور ساخت؟

چگونه اصول مان را در شروع حرکت در مسیر اهداف تعیین کنیم؟

مثالهایی از زندگی استاد عباس منش درباره “منظور از ثابت قدم بودن در مسیر”

توجه

این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.

توجه

مشاهده‌ی دیدگاه‌ها، فقط برای دوستانی که عضو سایت هستند‌، امکان‌پذیر است.
برای ورود به سایت یا ساختن حساب کاربری جدید از اینجا وارد سایت شوید.