مصاحبه شما با استاد عباس منش – قسمت بیست و یکم

تفاوت میان تسلیم خداوند بودن با تسلیم شدن در برابر مشکلات زندگی:

تفاوت میان واژه تسلیم در دو جمله بالا، از زمین تا آسمان است. تفاوت میان امید و ناامیدی، تفاوت میان آرامش و نگرانی، تفاوت میان یقین و شرک و تفاوت میان حرکت کردن و ناامید بودن است.

تسلیم خداوند بودن یعنی، همان نیروی برتری که جهان را خلق نموده و در حال هدایت جهان است، همان نیرویی که برگی به اذن او به زمین نمی افتد و خالق من است، خدای من، هادی من و حامی من است.

اما سهم من از دریافت این هدایت و حمایت، به اندازه ایمانم به این نیرو و هماهنگ شدن با قوانین این نیرو است. به همان اندازه ای که می توانم قوانین این نیرو را در زندگی ام اجرا کنم، حمایت، هدایت و رحمتش را دریافت می کنم.

تسلیم خداوند بودن، یعنی اگر فرمان زندگی ات را به دست او سپرده ای، نشانه اش این است که بی چون و چرای قوانینش را می پذیری  و اجرا می کنی. زیرا ایمان داری که تنها راه رسیدن به مقصد خوشبختی در تمام جنبه های زندگی، فقط همین است و جز این نیست.

آنوقت حتی در شرایط به ظاهر نادلخواه، می توانی هدایت این نیرو را در قالب فرصت ها، ایده ها و راهکارهایی ببینی که آمده اند تا تو را رشد دهند.

آنوقت است که همه نگرانی هایت رنگ می بازد و  تمام وجودت مملو از آرامش و اطمینان قلبی می گردد.

تسلیم خداوند بودن یعنی اجازه ندادن به نجواهای ذهن برای نگران کردن و ناامید نمودنت و اجازه دادن به قلب برای دریافت الهامات و ایده هایی که حلال مسائلت است.

آدمهای کمی می توانند تسلیم باشند، آدم های کمی قادرند در هر اوضاع و شرایطی، تمرکز خود را بر نعمت های اطراف شان بگذارند و سپاس گزار و امیدوار باقی بمانند.

فقط آدمهایی که در برابر این نیرو و قوانینش تسلیم هستند می توانند از عهده اجرای قانون “احساس خوب= اتفاقات خوب و احساس بد = اتفاقات بد”، بر می آیند.

به دلیل چنین حدی از ایمان و تسلیم بودن در برای قوانین خداوند است که، می توانند اوضاع و شرایط را به جای آنچه هست، به گونه ای ببیند که می خواهند باشد.

به همین دلیل سکان کشتی زندگی شان در دست الهامات قلب شان است و نه نجواهای ذهن شان! به همین دلیل اینچنین پر نشاط  و امیدوارند، آرامش دارند و می توانند بدون نگرانی از آینده، از مسیر زندگی لذت ببرند.

زیرا به دلیل چنین حدی از پذیرش، توکل و تسلیم در برابر قوانین است که لاخوف علیهم و لاهم یحزنون شده اند.

به دلیل چنین حدی از تسلیم بودن در برابر خداوند است که آگاهانه مراقب ورودی های ذهن شان هستند و همواره به هر مسئله ای به گونه ای نگاه کنند که به احساس خوب برسند. به همین دلیل است که الا بذکرالله تطمئن القلوب هستند.

توجه

این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.

توجه

مشاهده‌ی دیدگاه‌ها، فقط برای دوستانی که عضو سایت هستند‌، امکان‌پذیر است.
برای ورود به سایت یا ساختن حساب کاربری جدید از اینجا وارد سایت شوید.