مصاحبه شما با استاد عباس منش – قسمت اول

یکی از درخواست هایی که مکرراً توسط دوستان زیادی مطرح شده، درخواست مصاحبه با استاد عباس منش بوده است. خصوصا دوستانی که از دوره روانشناسی ثروت ۱ استفاده نموده اند، برای انجام یکی از تمرینات این دوره که مصاحبه با الگوهای موفق است، درخواست مصاحبه مستقیم با استاد عباس منش را داشته اند.

خبر خوب این است که این شرایط فراهم شد تا دوستان بتوانند مصاحبه ای با استاد عباس منش داشته و پاسخ سوالات خود را مستقیما از ایشان دریافت نمایید.

هدف استاد عباس منش از انجام این مصاحبه و پاسخ به سوالات دوستان، بررسی و توضیح باورهای قدرتمند کننده ای است که، عامل موفقیت در جنبه های مختلف زندگی است.

به همین دلیل‌، از میان بیش از 2000 سوال پرسیده شده توسط دوستان‌، به سوالات اساسی‌ای پاسخ داده شده که‌، پرداختن به آنها، موجب شناسایی باورهای قدرتمند کننده ای می گردد که دلیل اصلی موفقیت های افرادی چون استاد عباس منش بوده است.

پاسخ‌های ارائه شده به این سوالات‌، همان راهکاری هستند که برای ساختن باورهای قدرتمندکننده‌ای نیاز داریم که موجب تکرار آن موفقیت ها در تجربه‌ی زندگی‌مان می‌شود.

توجه

این فایل تا مدت محدودی به صورت رایگان قابل استفاده است. در صورت نیاز آن را دانلود کرده و روی سیستم خود ذخیره نمایید.

توجه

مشاهده‌ی دیدگاه‌ها، فقط برای دوستانی که عضو سایت هستند‌، امکان‌پذیر است.
برای ورود به سایت یا ساختن حساب کاربری جدید از اینجا وارد سایت شوید.