گروه تحقیقاتی عباس منش تقدیم می کند

تست رتبه ثروت شما بین تمام مردم جهان

دوست داری بدونی وضعیت مالی‌ات نسبت بقیه افراد دنیا در چه سطحی قرار داره؟
میتونی با وارد کردن درآمد سالیانه و یا وارد کردن دارایی خالص، جایگاه خود را در بین مردم جهان پیدا کنی.


کدام گزینه را باید انتخاب کنم؟

برای به دست اوردن درآمد سالیانه خود، لطفا درآمد سالیانه خود را بعد از کسر مالیات، وارد کنید.
البته تمام پولی که در طول سال از طرق دیگر به دست می‌آورید، مثل سودها، حقوق باز نشستگی و غیره را به آن اضافه کنید.

نتایج مرا نشان بده

شما در صدر ٪ ثروتمندترین مردم دنیا از نظر درآمد سالانه قرارداری.

این یعنی شما نفر از نظر ثروت در دنیا هستی.

سال

شما در ۱ سال ریال در آمد دارید. برای یک کارگر در the developing world به دست آوردن این مبلغ سال طول می کشه.

شما
کارگری در

تشنه ای؟ برای شما فقط طول می کشه تا هزینه یک بطری نوشیدنی را تهیه کنی در حالی که یک کارگر ساده در باید حدود برای همین مبلغ کار کنه.

دکتر

درآمد ماهیانه شما با در آمد دکتر در برابر هستش.