گروه تحقیقاتی عباس منش تقدیم می کند

تست رتبه ثروت شما بین تمام مردم جهان

دوست داری بدونی وضعیت مالی‌ات نسبت بقیه افراد دنیا در چه سطحی قرار داره؟
میتونی با وارد کردن درآمد سالیانه و یا وارد کردن دارایی خالص، جایگاه خود را در بین مردم جهان پیدا کنی.


کدام گزینه را باید انتخاب کنم؟

باید ارزش منصفانه و واقعی خانه خود را وارد کنید بدون در نظر گرفتن وام ها.

چیزهای مثل وسایل،‌مبلمان، و سایر چیزهای ارزشمند و شخصی.

سهام‌ها، حساب‌های بانکی، حقوق بازنشستگی، بیمه و غیره.

نتایج مرا نشان بده

شما در صدر ٪ ثروتمندترین مردم دنیا از نظر دارایی خالص قرارداری.

این یعنی شما نفر از نظر ثروت در دنیا هستی.

از دارایی شما می تواند خواراک یک خانواده 4 نفره را در برای تامین کند.

1

دارایی شخصی شما برابر است با مجموع دارایی های people در .

پشه بند

دارایی شما می تونه هزینه پشه بند در را تامین کنه، که برای ۴ تا ۵ سال می تونه باعث مراقبت از بچه ها در برابر مالاریا و بقیه بیماری های مهلک و کشنده بشه.